Gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen 2024

Ungdata-undersøkelsen skal gjennomføres i perioden uke 9-14. I Trøndelag skal undersøkelsen gjennomføres i alle kommuner som har videregående skoler, og elever fra 5.trinn – Vg3 (til og med 19 år) skal delta i undersøkelsen.

Ungdata-undersøkelsen er en mulighet for ungdommene å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag. Rapporten fra undersøkelsen gir kommunen og fylkeskommunen nyttig kunnskap i arbeidet med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men skolen vil oppfordre til deltakelse.

Mer informasjon om gjennomføring av undersøkelsen, hva undersøkelsen spør om, hvordan en kan reservere seg mot å delta osv, finner dere i skrivet under her. 

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Trøndelag 2024

NB: elever som er 20 år eller eldre kan dessverre ikke delta.