Informasjon til elever og foresatte om koronavirus og den nye skolehverdagen

2G9B5876_RonnyDanielsen.jpg

På denne siden vil vi gi oppdatert informasjon om Covid-19.

FEM viktige huskeregler

 • Vaske hendene når du kommer til skolen, i løpet av skoledagen og når du drar fra skolen.
 • Holde avstand i alle situasjoner (minst 1 meter).
 • Unngå trengsel, og vær sammen i små grupper i friminuttene der du har klasserommet.
 • Ingen håndhilsning og klemming
 • Ingen som er syke eller noen med milde symptomer skal være på skolen

I klasserom, verksted og kantina

 • Sprit eller vask hender når dere ankommer og forlater skolen.
 • Dere skal så langt mulig ha faste plasser i klasserommet
 • Bord, stoler og verktøy skal rengjøres etter bruk
 • Dere kan spise i klasserommet, men husk rengjøring etterpå.
 • Husk å sprite eller vaske hender hver gang dere går inn i klasserom/verksted.
 • I kantina gjelder 1-meters-regelen både ved handling og ved opphold.
 • Husk å rydde etter deg i kantina.
 • Etterlev 1-meters-regelen når du er utenfor klasserom eller verksted.
 • Du oppfordres til mest mulig å oppholde deg der du har klasserommet/ verksted.
 • Må du hoste eller nyse så bruk papir eller albuen.
 • Blir du syk på skolen – ta kontakt med lærer.

Når vi alle sammen følger disse reglene, kan vi ha en mest mulig normal skolehverdag med undervisning på skolen hele skoleåret!

Informasjonsbrev fra Trøndelag fylkeskommune til elever og foresatte

 

21.09. Vurdering av luftveissymptomer hos elever og ansatte i videregående skole

08.09. Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern.

28.08.Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern 

14.08. Vel møtt til nytt skoleår - informasjonsbrev til elever og foresatte  fra fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen 

08.05.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte

22.04.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte 

24.03.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring

15.03.20 Brev til elever og foresatte om digital opplæring mens de videregående skolene er stengt

Hjemmeundervisning

Opplæringen vil foregå på digitale plattformer og hver enkelt lærer avgjør hvordan dette løses i praksis. Vi presiserer at timeplanen går som normalt for alle elever og lærere mens skolen er delvis stengt.

Målet vårt er det samme som ellers; vi ønsker å bidra til at flest mulig elever fullfører opplæringa på best mulig måte. Vi jobber for å sikre sluttkompetanse i form av standpunktkarakter ved skoleslutt, og vi ønsker å legge til rette for at du som elev skal kunne jobbe med skolearbeid hjemmefra.

Nå er det viktig at du som er elev følger opplæringen som blir gitt, og at du jobber med de ulike fagene du har.  

 Skoleskyss

Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april

 Fraværsføring 

Det skal føres fravær for elever som skal være på skolen. For elever som får digital opplæring fører vi ikke fravær. Det er viktig å huske på:

 • At å delta i arbeidet faglærer legger opp til i Canvas er avgjørende for standpunktkarakteren.
 • For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter er det viktig for alle elever både å delta i undervisning og å levere inn oppgaver.

Diverse informasjon fra skolen

Beskjed til alle elever på Steinkjer videregående skole per 11.03.2020

Melde fravær - Egenmelding i Everyday

Teknisk IKT-støtte til elever mens skolen er stengt

Flytting av all opplæring over på digitale arenaer har medført økt behov for IKT-teknisk støtte til både elever og ansatte.  For å redusere smitteutbredelsen av korona har vi i størst mulig grad  digitalisert våre tjenester.  Vi henstiller derfor om at alle henvendelser sendes skriftlig til e-post:  

Vi ber om at du i din e-post oppgir følgende:

 • Hva saken gjelder (hvilke tekniske problemer har du)
 • Ditt fulle navn, klasse, og telefonnummer

Vi forsøker å besvare alle henvendelser fortløpende, pr. e-post eller at vi ringer deg opp.  

Har du utfordringer som gjør at du ikke får sendt e-post til oss (f.eks. ved ødelagt PC), kan du på dagtid prøve å nå oss på følgende telefonnummer:

74 17 76 21 / 74 17 80 49

Vi minner også om:

 

Diverse lenker

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune

Folkehelseinstituttet - FHI

Pressemelding fra regjeringen 21.04.2020

Utdanningsdirektoratet - informasjon om eksamen, standpunkt og vitnemål

 Koronavirus – informasjon på ulike språk

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk.

Folkehelseinstituttet (FHI) har lagt ut informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på en rekke språk. Informasjonen kan lastes ned i PDF-format.

Brochures and videos about home quarantine and home isolation in several languages.

Here is information about home quarantine and home isolation in many languages. The brochures can be downloaded in PDF format.

Nettsidene til FHI – Tema Morsmål

Her finner dere informasjonsskriv til foreldre på flere språk med vanlige spørsmål om koronasmitte. Noen av skrivene har lydstøtte.

NRKs «Ny i Norge – nyheter på flere språk» har lagt ut korte filmer tekstet på arabisk, dari, somali og tigrinja med informasjon om koronaviruset og råd fra helsemyndighetene.