Informasjon til elever og foresatte om Koronavirus

2G9B5876_RonnyDanielsen.jpg

Skolene i Trøndelag fylke vil være stengt til over påske, altså til tirsdag 14. april. Alle skriftlige eksamener for elever i videregående skole er avlyst. Timeplanen går som normalt for elever og lærere mens skolen er stengt. Opplæringen vil foregå på digitale plattformer og hver enkelt lærer avgjør hvordan dette løses i praksis.

Oppdatert informasjon 25.03.2020: Regjeringen vedtok 24. mars å forlenge sitt vedtak om stengte skoler til og med 13. april. De har samtidig sagt de vil komme med en ny vurdering av de innførte tiltakene den 8. april.

 Ellers vet vi følgende (oppdatert 25.03.2020):

  • Skolene vil være stengt til over påske, altså til tirsdag 14. april
  • Skriftlig eksamen utgår for alle elever i videregående skole.
  • Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Nærmere beskjed kommer etter påske.
  • Regjeringen vurderer fortløpende om det blir mulig å gjennomføre privatisteksamener.

 Les mer informasjon om avlysning av eksamen.  

Målet vårt er det samme som ellers; vi ønsker å bidra til at flest mulig elever fullfører opplæringa på best mulig måte. Vi jobber for å sikre sluttkompetanse i form av standpunktkarakter ved skoleslutt, og vi ønsker å legge til rette for at du som elev skal kunne jobbe med skolearbeid hjemmefra.

Nå er det viktig at du som er elev følger opplæringen som blir gitt, og at du jobber med de ulike fagene du har.  

Teknisk IKT-støtte til elever mens skolen er stengt

Flytting av all opplæring over på digitale arenaer har medført økt behov for IKT-teknisk støtte til både elever og ansatte.  For å redusere smitteutbredelsen av korona har vi i størst mulig grad  digitalisert våre tjenester.  Vi henstiller derfor om at alle henvendelser sendes skriftlig til e-post:  

Vi ber om at du i din e-post oppgir følgende:

  • Hva saken gjelder (hvilke tekniske problemer har du)
  • Ditt fulle navn, klasse, og telefonnummer

Vi forsøker å besvare alle henvendelser fortløpende, pr. e-post eller at vi ringer deg opp.  

Har du utfordringer som gjør at du ikke får sendt e-post til oss (f.eks. ved ødelagt PC), kan du på dagtid prøve å nå oss på følgende telefonnummer:

74 17 76 21 / 74 17 80 49

Vi minner også om:

Snorre Julien

Fagkoordinator IKT-drift

Hospitering for 9. klasseelever 31. mars og 1. april gjennomføres ikke

Flere skoler Trøndelag har planlagt å ta imot elever fra ungdomstrinnet på hospitering i tiden framover.
Skoleeier ber oss om ikke å gjennomføre hospitering og heller vente til situasjonen er mer avklart.
Ungdomsskolene må derfor forberede elevene på at det ikke blir hospitering dette skoleåret.

Kjære medelever ved Steinkjer vg. skole                             

En annerledes hverdag preger oss alle. Naturfag og matematikk ved kjøkkenbordet hjemme, engelsk på stua og andre fag på rommet. Kontakt med medelever og lærere på skype. Slik er skolehverdagen nå midt i mars. En uvirkelig situasjon skapt av et lite virus. Både vi elever og våre lærere må gjøre det beste ut av situasjonen. Enkelt er det ikke, med søsken som forstyrrer og nett som ikke fungerer optimalt. Hva med vitnemål og fagbrev, blir alt satt på vent? Uansett; Stå på og gjør ditt beste, så håper vi at alt blir som normalt igjen etter påske.     Hilsen elevrådsstyret 

Fraværsføring mens skolen er stengt

Tirsdag 17.3.20, kom det nye opplysninger fra fylkesdirektøren for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen.
En av opplysningene omhandler fravær.

Det føres ikke fravær på elever mens skolene er stengt.

Vårt fokus nå er å trygge dere som elever, å gi dere god opplæring og å sørge for at dere får vurderingsgrunnlag. 

Dersom elever ikke leverer avtalte innleveringer, eller på annet vis ikke deltar i den avtalte fjernundervisningen, kan dette føre til at lærer mangler grunnlag for å gi vurdering (IV). Dette kan føre til at skoleåret ikke blir bestått.

Vi presiserer at elever som er syke, må gi beskjed til sin kontaktlærer/sine lærere. 

Dette har først og fremst betydning for skolens oppfølging av opplæringen til den enkelte elev.

Med vennlig hilsen

Bente G. Svenning, rektor

Brev til elever og foresatte om digital opplæring mens de videregående skolene er stengt 24.03.20

Brev til elever og foresatte om digital opplæring mens de videregående skolene er stengt 15.03.20.

Informasjon til elever og foresatte om Koronavirus

Beskjed til alle elever på Steinkjer videregående skole per 11.03.2020

Melde fravær - Egenmelding i Everyday

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune

Folkehelseinstituttet - FHI

Personvernombudet Trøndelag fylkeskommune 

Koronavirus – informasjon på ulike språk

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk.

Folkehelseinstituttet (FHI) har lagt ut informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på en rekke språk. Informasjonen kan lastes ned i PDF-format.

Brochures and videos about home quarantine and home isolation in several languages.

Here is information about home quarantine and home isolation in many languages. The brochures can be downloaded in PDF format.

Nettsidene til FHI – Tema Morsmål

Her finner dere informasjonsskriv til foreldre på flere språk med vanlige spørsmål om koronasmitte. Noen av skrivene har lydstøtte.

NRKs «Ny i Norge – nyheter på flere språk» har lagt ut korte filmer tekstet på arabisk, dari, somali og tigrinja med informasjon om koronaviruset og råd fra helsemyndighetene.