Informasjon til elever og foresatte om koronavirus og den nye skolehverdagen

2G9B5876_RonnyDanielsen.jpg

Torsdag 7. mai bestemte regjeringen at alle skolene skal åpnes igjen fra mandag 11. mai. Den 27. april åpnet de videregående skolene for elever på VG3, som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2. Dette var en del av den delvise åpningen regjeringen bestemte seg for før påske. Alle eksamener i videregående skole er avlyst for elever. Privatisteksamen skal gjennomføres.

Hvordan blir den nye skolehverdagen?

Her finner du svar på en del spørsmål i forbindelse med at skolene åpner gradvis fra mandag 27. april.

Informasjonsbrev fra Trøndelag fylkeskommune til elever og foresatte

 

08.05.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte

22.04.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte 

24.03.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring

15.03.20 Brev til elever og foresatte om digital opplæring mens de videregående skolene er stengt

Hjemmeundervisning

Opplæringen vil foregå på digitale plattformer og hver enkelt lærer avgjør hvordan dette løses i praksis. Vi presiserer at timeplanen går som normalt for alle elever og lærere mens skolen er delvis stengt.

Målet vårt er det samme som ellers; vi ønsker å bidra til at flest mulig elever fullfører opplæringa på best mulig måte. Vi jobber for å sikre sluttkompetanse i form av standpunktkarakter ved skoleslutt, og vi ønsker å legge til rette for at du som elev skal kunne jobbe med skolearbeid hjemmefra.

Nå er det viktig at du som er elev følger opplæringen som blir gitt, og at du jobber med de ulike fagene du har.  

 Skoleskyss

Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april

 Fraværsføring 

Det skal føres fravær for elever som skal være på skolen. For elever som får digital opplæring fører vi ikke fravær. Det er viktig å huske på:

  • At å delta i arbeidet faglærer legger opp til i Canvas er avgjørende for standpunktkarakteren.
  • For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter er det viktig for alle elever både å delta i undervisning og å levere inn oppgaver.

Diverse informasjon fra skolen

Beskjed til alle elever på Steinkjer videregående skole per 11.03.2020

Melde fravær - Egenmelding i Everyday

Teknisk IKT-støtte til elever mens skolen er stengt

Flytting av all opplæring over på digitale arenaer har medført økt behov for IKT-teknisk støtte til både elever og ansatte.  For å redusere smitteutbredelsen av korona har vi i størst mulig grad  digitalisert våre tjenester.  Vi henstiller derfor om at alle henvendelser sendes skriftlig til e-post:  

Vi ber om at du i din e-post oppgir følgende:

  • Hva saken gjelder (hvilke tekniske problemer har du)
  • Ditt fulle navn, klasse, og telefonnummer

Vi forsøker å besvare alle henvendelser fortløpende, pr. e-post eller at vi ringer deg opp.  

Har du utfordringer som gjør at du ikke får sendt e-post til oss (f.eks. ved ødelagt PC), kan du på dagtid prøve å nå oss på følgende telefonnummer:

74 17 76 21 / 74 17 80 49

Vi minner også om:

 

Diverse lenker

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune

Folkehelseinstituttet - FHI

Pressemelding fra regjeringen 21.04.2020

Utdanningsdirektoratet - informasjon om eksamen, standpunkt og vitnemål

 Koronavirus – informasjon på ulike språk

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk.

Folkehelseinstituttet (FHI) har lagt ut informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på en rekke språk. Informasjonen kan lastes ned i PDF-format.

Brochures and videos about home quarantine and home isolation in several languages.

Here is information about home quarantine and home isolation in many languages. The brochures can be downloaded in PDF format.

Nettsidene til FHI – Tema Morsmål

Her finner dere informasjonsskriv til foreldre på flere språk med vanlige spørsmål om koronasmitte. Noen av skrivene har lydstøtte.

NRKs «Ny i Norge – nyheter på flere språk» har lagt ut korte filmer tekstet på arabisk, dari, somali og tigrinja med informasjon om koronaviruset og råd fra helsemyndighetene.