Skolen åpner igjen!

Steinkjer videregående skole Bilde: Reed Foto AS
Gruppefoto Steinkjer videregående skole Bilde:Reed Foto AS

Dere har sikkert sett i media at skolene åpner igjen fra mandag 11. mai. Endelig kan vi møtes igjen!

Oversikt over første oppmøtetidspunkt for alle klassene

Smittevernveileder for elevene

Vi trenger litt tid til å planlegge åpningen for at den skal være i henhold til smittevernreglene. Blant annet betyr det at vi ikke kan ha alle elever tilstede i skolebygningene samtidig.

Dagen situasjon der undervisningen er lagt opp via Canvas vil fortsette, og i tillegg vil det bli undervisning for enkelte grupper på skolen.
En detaljert plan for oppmøte for hver enkelt klasse vil komme på Canvas. Vg2 yrkesfag og Vg3 hudpleie er allerede i gang med opplæring i skole, og de møter som planlagt.

Ingen nye elever skal starte på mandag. Vi gir nærmere beskjed i løpet av mandag 11. mai om oppmøte og timeplan. 

Unntaket er klasse 1SSA og elever på alternativ opplæring (AO). 

1SSA skal være på skolen fra og med mandag 11. mai og følger ordinær timeplan.

Elever på AO møter til ordinær skoleuke fra og med mandag 11. mai.

 

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune

 Informasjon om åpning av skolene

 Koronavirus – Trøndelag fylkeskommune

 Utdanningsdirektoratet – informasjon om koronasituasjonen