Søk om stipend og lån

Lånekassen gir nå alle elever som søkte om tilleggslån korona våren 2021 muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend. Det innebærer at alle må sende dokumentasjon til oss som bekrefter at:  

  • de hadde nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020–15. juni 2021 
  • koronasituasjonen var årsaken til nedgangen  

 Vi vet at det kan være vanskelig å forstå hva som er god nok dokumentasjon, og at noen elever kan ha søkt om lånet uten å ha oppfylt vilkårene. Vi har derfor publisert en veiledningsfilm som forklarer hvordan eleven skal svare, og hvilken dokumentasjon vi godtar. Eleven må logge inn på Dine sider, svare på et spørsmål, og laste opp dokumentasjon. Svarfristen er 13. mars 2022.  

Hvis noen ikke kan dokumentere, så skal de svare nei på spørsmålet på Dine sider. De som svarer nei, får ikke omgjort 10 400 kroner av tilleggslånet til stipend. Hele koronalånet blir i stedet lagt til studielånet, som skal betales tilbake etter fullført utdanning. 

Veiledningsfilm om tilleggslån korona 

Veiledningsfilmen finner du her. Vi håper filmen kan være til nytte hvis dere har elever som trenger hjelp til å forstå hva de skal gjøre for å få stipend. Del gjerne filmen i kanaler dere bruker for å informere elevene deres om Lånekassens ordninger.  

Med vennlig hilsen 
Lånekassen 

Har du spørsmål om Lånekassen så ta kontakt med skolen eller gå inn via linken under!

Lånekassen

For elever med norsk kort botid henvend deg til

Hans Ivar Myran

911 59 378

For øvrige elever ta kontakt med Anita i resepsjonen

Anita Wågø Gundersen Raphaug

913 78 219

Har du spørsmål?