Arbeids- og hverdagslivstrening

AHT KRISTIANSTEN FESTNING VÅR 2018.jpg

Individuell opplæring - mestring gir muligheter!

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper for ungdom med støttebehov. Elevene er tilknyttet ordinære utdanningsprogram som bygg- og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon, service og samferdsel eller studiespesialisering.

Opplæringen ved AHT tar utgangspunkt i fagene, eller deler av fagene, som eleven kan mestre. Etter endt skolegang utdeles et kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

Våre elever er delt i to hovedgrupper: arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Felles for begge gruppene er at opplæringen skal hjelpe eleven, ut i fra sine egne forutsetninger, til å være forberedt på overgangen mellom skole og arbeid, til å bli mer selvstendig og til å mestre voksenlivet.

Den enkelte elev får sin opplæring basert på en Individuell opplæringsplan (IOP).

Arbeidslivstrening

 • Elever som søker på arbeidslivstrening har et langsiktig mål om deltagelse i varig tilrettelagt arbeid eller i det ordinære arbeidsliv.
   
 • Opplæringen tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for det utdanningsprogrammet eleven er knyttet opp mot. Sosial kompetanse og samhandling, samt ferdigheter som kreves i arbeidslivet, vil være i fokus.
   
 • Vi samarbeider med bedrifter og virksomheter, der elevene i perioder blir utplassert som en del av utdanningen.
   
 • Undervisningen finner sted i gruppe med lærer og miljøpersonale.

 Hverdagslivstrening

 • Elever som søker hverdagslivstrening har et langsiktig mål om arbeid på arbeidssenter i kommunal eller privat regi.
   
 • Gjennom praktiske arbeidsoppgaver får eleven muligheter til å utvikle sine samspills- og kommunikasjonsferdigheter, selvstendighet i arbeid og aktiviteter i dagliglivet (ADL) og trene på motorikk.
   
 • Arbeidstrening foregår på skolen og/eller i praksis gjennom en offentlig eller privat virksomhet.
   
 • Opplæringen finner sted i liten gruppe med én til én ressurs bestående av lærer og miljøpersonale.

Hvorfor velge et tilrettelagt opplæringstilbud hos oss?

 • Utdanningstilbudene er praktiske og arbeidsrettede. 
   
 • Vi legger vekt på å utvikle yrkesfaglig kompetanse og sosial handlingskompetanse.
   
 • Alle elevene i AHT får opplæring som gir sosiale ferdigheter, personlig utvikling og kompetanse om samfunnsliv, ungdomshelse, fritid og bosituasjon.
   
 • Ungdommen vil få tett oppfølging av en tverrfaglig personalgruppe med lang og bred erfaring. 
   
 • Skolens velutrustede lokaler, samt målrettet pedagogisk arbeid, legger til rette for et godt psykososialt læringsmiljø. 
   
 • Tiller videregående skole ligger strategisk plassert, blant yrende næringsliv, som betyr mange muligheter for arbeidspraksis.  
   
 • Nærhet til Tillerskogen og buss gjør at vi har ekskursjoner og turer jevnlig.
   
 • Inkludering og integrering er viktig for oss, og vi legger vekt på at våre elever kan ha tilknytning til andre utdanningsprogram på skolen. Hospitering i, og samarbeid med andre klasser, er en mulighet for de som ønsker det.
   
 • Vi er opptatt av at våre elever skal ha grunnleggende ferdigheter i IKT, og hver elev jobber med PC eller nettbrett i flere fag.
   
 • AHT har også tilbud om fordypning i musikk/band.

Kontakt oss for mer informasjon:
Avdelingsleder Espen Johannessen - espjo@trondelagfylke.no
Koordinator AHT Nina Annette Halvorsen - ninha@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 15.01.2019