Arbeids- og hverdagslivstrening

Blomst c (2).jpg

Individuell opplæring - mestring gir muligheter!

Opplæringslokalene er plassert i hjertet av skolen i nær tilknytning til skolens fellesareal/kantine.

Opplæringslokalene har funksjonelle felles arbeidsrom, grupperom, musikkrom, treningsrom, garderober, fellesareal, toalett og baderom, treningskjøkken, og treningsvaskeri.

Opplæringslokalene er tilpasset elevens behov.

Opplæringslokalene har inngang gjennom skolens hovedinngang.

Opplæringslokalene har tilgang til et godt tilpasset uteområde.

Skolens opplæringstilbud

Skolen tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper for ungdom med ulike hjelpebehov.

Skolen tilbyr opplæringen i fag, eller deler av fag som eleven kan mestre.

Skolen har to tilbud, AHT1 og AHT2, og begge tilbudene skal forberede elevene til  overgangen fra skole til arbeidsliv.

Elevene søker inn på utdanningsprogram SSR (Salg, service og reiseliv) og ST (Studiespesialisering).

Elever får opplæring etter Individuell opplæringsplan (IOP).

Elevene får etter endt skolegang kompetansebevis som viser hvilke mål i læreplanen som er gjennomført.

AHT1: Arbeidslivstrening liten gruppe

 • Elever som søker AHT1 har et langsiktig mål om arbeid/aktivitet i dagsenter eller Varig tilrettelagt arbeid (VTA).
   
 • Gjennom praktiske arbeidsoppgaver får eleven muligheter til å utvikle sine samspills- og kommunikasjonsferdigheter, selvstendighet i arbeid og aktiviteter i dagliglivet (ADL) og trene på motorikk.
   
 • Arbeidstrening foregår på skolen og/eller i praksis gjennom en offentlig eller privat virksomhet.
   
 • Opplæringen finner sted i liten gruppe med inntil 6 elever, lærer og miljøpersonale.

 AHT2: Arbeidslivstrening stor gruppe

 • Elever som søker på AHT2 har et langsiktig mål om deltagelse i varig tilrettelagt arbeid (VTA) eller i det ordinære arbeidsliv (VTAO).
   
 • Opplæringen tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for det utdanningsprogrammet eleven er knyttet opp mot. Likevel «skreddersyr» vi et opplegg rundt hver enkelt elev. Sosial kompetanse og samhandling, samt ferdigheter som kreves i arbeidslivet, vil være i fokus.
   
 • Vi samarbeider med bedrifter og virksomheter, der elevene i perioder blir utplassert som en del av opplæringen.
   
 • Opplæringen finner sted i gruppe med inntil 14 elever, lærer og miljøpersonale.

Hvorfor velge et tilrettelagt opplæringstilbud hos oss?

 • Opplæringstilbudet er praktisk og arbeidsrettet. 
   
 • Det vektlegges utvikling av yrkesfaglig kompetanse og sosial handlingskompetanse.
   
 • Elevene i AHT1 og AHT2 får opplæring som gir sosiale ferdigheter, personlig utvikling og kompetanse om samfunnsliv, ungdomshelse, fritid og bosituasjon.
   
 • Elevene vil få tett oppfølging av en tverrfaglig personalgruppe med lang og bred erfaring. 
   
 • Skolens funksjonelle lokaler, samt målrettet pedagogisk arbeid, legger til rette for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Espen Johannessen
Fagleder m/personalansvar
74 17 85 84 97 77 29 93
Nina Annette Halvorsen
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 86 78 40 72 95 37
Sist oppdatert 17.11.2021