Sertifisert som Ren Skole

Alexander Hole Kirsti Horne Sunniva Kjøren Storsand 1280 x 845 web.jpg
Miljø- og kulturkoordinator/lærer i e-sport Alexander Hole, rektor Kirsti Horne og elev Sunniva Kjøren Storsand.

Som tredje skole i Norge er Tiller videregående sertifisert som Ren Skole. Det betyr antidoping på timeplanen! Programmet er ikke bare rettet mot idrettsungdom, men like mye mot doping som et ungdoms- og samfunnsproblem.

Det er Antidoping Norge som har utviklet programmet.

- Vi er glad for at Tiller videregående skole har satt antidoping på dagsordenen, sier Bo Lindblad fra Antidoping Norge. – Hvis ungdommene får kunnskap og tar stilling til doping, er det lettere å ta avstand om de får tilbud om dop.

Undervisningen blir knyttet opp mot kompetansemål i læreplanen for kroppsøving og idrettsfag. Sistnevnte vil på Tiller bety toppidrettsfaget e-sport. Doping vil gjennom skoleåret ellers være tema i "klassens time" i regi av elevene og elevrådet.

Ren Skole dreier seg ikke bare om antidoping, men også om helsefremmende og forebyggende faktorer som trening og kosthold. – Det viktigste for oss er å skape gode holdninger hos elevene, sier avdelingsleder Wiggo Sunde, ansvarlig for prosjektet ved skolen.

Tiller videregående skole er i første omgang sertifisert fra dette skoleåret og tre år fremover. De to andre skolene i Norge som er sertifisert er Strinda og Gausdal videregående skoler. – De neste som står for tur er NTG og Wang, opplyser Lindblad og forteller at også flere skoler er i gang.

Antidoping Norge - Ren Skole

Ansvarlig for Ren Skole på Tiller:
Avdelingsleder Wiggo Sunde - 74 17 87 41 / 470 25 066 /

Sist oppdatert 03.10.2022