Skolens ledelse

Rektor

Kirsti Horne
kirhor@trondelagfylke.no / 74 17 86 31

Assisterende rektor

Grete Kvaal
grekv@trondelagfylkes.no / 74 17 85 93

Avdelingsleder for bygg- og anleggsfag

Roar Hansen
roaha@trondelagfylke.no / 74 17 86 85

Avdelingsleder for medier og kommunikasjon

Wiggo Sunde
wigsu@trondelagfylke.no / 74 17 87 41

Avdelingsleder for service og samferdsel

Jon Anders Kleven
jonkl@trondelagfylke.no / 74 17 86 21

Avdelingsledere for studiespesialisering

Elisabeth Kristoffersen
elikr@trondelagfylke.no / 74 17 85 79

Lene Strandli
lenst@trondelagfylke.no / 74 17 85 79

Avdelingsleder for elevtjeneste og AHT

Espen Johannessen
espjoh@trondelagfylke.no / 74 17 85 84

Avdelingsleder for knutepunktskole for hørselshemmede

Gunhild Marie Tangvik
guntan@trondelagfylke.no / 74 17 96 62

Kvalitetsleder og leder for IKT og renhold

Arnt Sigurd Solberg
arnso@trondelagfylke.no / 74 17 85 48

Sist oppdatert 10.09.2018