Skolens ledelse

Rektor

Kirsti Horne
74 17 86 31

Assisterende rektor

Grete Kvaal
74 17 85 93

Avdelingsleder for bygg- og anleggsfag

Roar Hansen
74 17 86 85

Avdelingsleder for medier og kommunikasjon

Wiggo Sunde
74 17 87 41

Avdelingsleder for service og samferdsel

Jon Anders Kleven
74 17 86 21

Avdelingsledere for studiespesialisering

Elisabeth Kristoffersen
74 17 85 79

Lene Strandli
74 17 85 79

Avdelingsleder for elevtjeneste og AHT

Espen Johannessen
74 17 85 84

Avdelingsleder for knutepunktskole for hørselshemmede

Siri Klevset
911 30 237

Kvalitetsleder og leder for IKT og renhold

Arnt Sigurd Solberg
74 17 85 48

Sist oppdatert 15.10.2019