Skolens ledelse

Rektor

Jon Anders Kleven
74 17 86 21  951 10 891

Avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk (BA)

Roar Hansen
74 17 86 85

Avdelingsleder for medier og kommunikasjon (MK), informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM), idrettsfag med e-sport (IDR)

Wiggo Sunde
470 25 066

Avdelingsleder for salg, service og reiseliv (SSR) og tilrettelagt opplæring (TO)

Bendik Lunde
74 17 95 89

Avdelingsledere for studiespesialisering

Realfag

Arnt Sigurd Solberg
  74 17 85 48

Språk, samfunnsfag og økonomi  

Kine Goodman
  74 17 66 14

Avdelingsleder for elevtjenesten og særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

Åse Marie Asp Nielsen
  74 17 96 14

Avdelingsleder for knutepunktskolen og kulturverksted
Kari Selnæs Stene
  74 17 61 07

Sist oppdatert 14.08.2023