Skal du søke idrettsfag med e-sport på grunnlag av ferdigheter?

Tiller_VGS_2020_Wingmann.jpg

Skal du søke idrettsfag med e-sport på grunnlag av ferdigheter?

Siste frist for registrering av søknad med ønske om vurdering på ferdigheter/karakterer er 1. mars.

Dere søker som vanlig gjennom Vigo.no og markere der at dere ønsker å søke på grunnlag av ferdigheter. Gjør i tillegg en kort video/opptak av at du spiller i din favoritt spill og send/del dette på mailadresse: wigsu@trondelagfylke.no

Hilse Wiggo Sunde
Avdelingsleder
Tiller E-sport
Idrettsfag

Sist oppdatert 13.02.2023