Konsekvenser ved juks og plagiat

lying-1562272_1280.jpg

Det forventes at det jobbes selvstendig, redelig og kritisk med skolearbeidet

Hva regnes som juks og plagiat?

Eksempler på juks er å bruke ulovlige hjelpemidler som chatbots eller oversettelsesprogrammer, samarbeid med andre uten lov, eller å presentere andres arbeid som sitt eget.

Plagiat er direkte avskrift eller lettere omskrivinger av andres tekster – uten kildereferanser og uten at teksten er markert som sitat.

Plagiat er ikke alltid en bevisst handling, men kan oppstå hvis man har misforstått hvordan kilder skal brukes. For å unngå plagiering og juks er det viktig at det benyttes riktig kildebruk.

Konsekvenser ved juks og plagiat

Reaksjonene for juks og plagiat er knyttet til forskriften til opplæringslovas punkter om vurdering, ordensreglement for de videregående skolene, samt Utdanningsdirektoratets veiledninger om kildebruk.

Konsekvenser ved juks og plagiat, Tiller vgs. skoleåret 23-24

Juks og plagiat
Definisjon
Reaksjon

 

 

Det er brukt ulovlige hjelpemidler                                      

 

                     

Bruk av ulovlige hjelpemidler

(ut ifra oppgitte regler på den aktuelle vurderingssituasjonen).

1.Samtale med faglærer

2.Varsel om fare for nedsatt atferdskarakter sendes av kontaktlærer.

3. Karakter IV settes normalt på arbeidet. Hvis det er en rimelig del egenprodusert innhold, kan denne delen av besvarelsen vurderes ut fra oppgaven som er gitt.

4. Faglærer vurderer om det skal gjennomføre en ny vurderingssituasjon.

Noen andre har løst oppgaven for den som har levert denne.

Hele eller deler av oppgavebesvarelsen er laget av en annen. Eksempel på dette kan være å hente en hel besvarelse på Studienett eller levere en oppgave som er løst av en annen.

1. Samtale med faglærer

 2. Varsel om fare for nedsatt atferdskarakter sendes av kontaktlærer.

 3. Karakter IV settes normalt på arbeidet. Hvis det er en rimelig del egenprodusert innhold, kan denne delen av besvarelsen vurderes ut fra oppgaven som er gitt.

 4. Faglærer vurderer om det skal gjennomføre en ny vurderingssituasjon.

Plagiering.

Deler av skriftlig eller praktisk arbeid er utgitt som eget når det i virkeligheten er kopiert direkte fra en annen kilde. Eksempel på dette kan være å lime inn eller parafrasere deler av kilder i egen besvarelse uten å kildeføre dette på korrekt måte.

1.Samtale med faglærer.

 2.Oppgaven vurderes som delvis besvart, og faglærer vurderer det som tydelig kan gjenkjennes som egenproduserte materiale ut fra oppgaven som er gitt.

 

 

Sist oppdatert 04.01.2024