Skoleskyss

skoleskyss.jpg

Linjene som betjener holdeplasser i nærheten av Tiller videregående skole: Saupstadsenteret og Casper Lundes veg betjenes av 2 og 16 Bjørndalstoppen betjenes av 2, 23 og 40

Søk skoleskyss for skoleåret 21/22 her:

 

Har du t:kort skole?

AtB minner om følgende: Elever ved grunnskole og videregående skole med skolekort, må registrere ("biipe") kortet ved hver reise. Dersom man reiser fra en metrostasjon, må kortet registreres på stasjonen.

Fra øvrige holdeplasser må elevene gå inn foran hos sjåføren og registrere om bord på bydels- eller skolebussen.


Viktig informasjon om skoleskyss for 2021-2022. Hvem kan søke om skyssbevis, hvordan og når?

Fulltidselever som bor minst 6 km fra skolen (korteste gangbare vei), har krav på fri skoleskyss i form av elektronisk skole t:kort. Du kan selv sjekke avstanden mellom bostedet ditt og skolen.

Avstandsmåler mellom skole og hjem

Elektronisk søknad om skoleskyss
Det er AtB som har ansvaret for utstedelse av skolekortene. Skole t:kort inneholder 2 turer pr. dag og er gyldig til kl. 1800. Husk at du har overgang på kortet. Det er ikke gyldig i helger og skoleferier/skolefrie dager.

Elever i praksis som er mer enn 6 km fra bosted, skal bruke t:kortet eller får ekstrakort (klippekort) som skal benyttes i praksisperioden. Dette bestilles via kontaktlærer.

Dersom du mister t:kortet ditt kan du bestille et nytt t:kort i resepsjonen på skolen. Du vil da få en faktura på kr 150.

Dersom du har hatt skole t:kort tidligere (dette gjelder også fra ungdomsskolen), vil dette kortet bli aktivert når du søker om skoleskyss. Har du mistet dette kortet må du bestille nytt i resepsjonen på skolen.

Det er også mulig å søke om drosje- og busskyss ved skade/medisinske årsaker, her må det legges ved legeattest. På legeattesten må det være oppgitt perioden eleven trenger skyss, og hvilken type skyss med mer. Se skjemaet nedenfor.

Ved søknad om drosjeskyss er det viktig at det presiseres i legeattesten at skyssen gjelder drosje. Det må også stå om "eleven har egen start- og sluttid", "eleven har fleksibel timeplan" eller "eleven  har behov for å kunne gjøre midlertidige endringer i kjøreplan".

Skjema for legeattest

Trøndelag fylkeskommune om skyss
AtB

Sist oppdatert 05.07.2021