Skoleskyss

skoleskyss.jpg

Alle elever på videregående skole med rett til fri skoleskyss får tildelt digitalt reisebevis gjennom AtB. Rettigheten til fri skoleskyss gjelder mellom bostedsadresse og skole i tråd med ditt vedtak fra Trøndelag fylkeskommune. Alle reiser utenom dette skal betales privat.

Få digitalt reisebevis

Du må først søke om skoleskyss til Trøndelag fylkeskommune. Du får tilsendt et vedtak når søknaden er behandlet. Reisebeviset vil bli tilgjengelig i appen «PocketID» så snart søknaden er innvilget og AtB har fått organisert et skysstilbud. Dette kan ta noen dager etter at søknaden er sendt inn og innvilget. Frem til du får det digitale reisebeviset ditt, kan du få utlevert et midlertidig reisebevis ved å legge frem vedtaket på skolen. Hvis ikke må du selv betale reisen din om du velger å reise kollektivt.

Søk skoleskyss for skoleåret 22/23 her:

 

Viktig informasjon om skoleskyss for 2022-2023. Hvem kan søke om skyssbevis, hvordan og når?

Bruk digitalt reisebevis

Last ned appen «Pocket ID» - om du ikke allerede har den. Dersom reisebeviset ikke er tilgjengelig vil du få et varsel når søknaden er ferdigbehandlet og reisebeviset er tilgjengelig i appen. Du må ALLTID aktivere billetten ved hver reise før du går om bord. Billetten trenger ikke å aktiveres på nytt ved overgang mellom transportmidler. Reisebeviset og billetten er tilpasset vedtaket ditt om fri skoleskyss. Billetten er ikke gyldig før den er aktivert, og vil være grunnlag for tilleggsavgift ved billettkontroll

t:kort skole

Elektronisk reisekort som knyttes opp mot elevens reiserettighet for fri skoleskyss, og som ikke kan benytte seg av PocketID. Du må alltid registrere kortet ditt ved hver eneste reise, dog ikke ved bussbytte samt ha det med om bord når du reiser. Det er et foreldreansvar å gi god opplæring i bruk av reisebevis. Kortet følger eleven gjennom hele skoleløpet. Hvis kortet blir ødelagt, mistet eller slutter å fungere, må dere gi beskjed til skolen. Erstatningsgebyr vil kunne utstedes ved bestilling av nytt kort.

Fulltidselever som bor minst 6 km fra skolen (korteste gangbare vei), har krav på fri skoleskyss i form av elektronisk skole t:kort. Du kan selv sjekke avstanden mellom bostedet ditt og skolen.

Avstandsmåler mellom skole og hjem

Skjema for legeattest

AtB

Billettkontroll

 

  • Det gjennomføres billettkontroll på alle linjer og avganger på de ulike transportformene i hele Trøndelag.
  • Den reisende er alltid ansvarlig for at billetten er gyldig og aktivert på den strekning man faktisk reiser på når billettkontroll gjennomføres.
  • Reiser som er pålagt deg å gjennomføre i skolens regi, skal betales av skolen.
  • Elever over 15 år vil få tilleggsavgift ved manglende/ugyldig billett. Se våre transportvedtekter for nærmere info.

 

Sist oppdatert 11.07.2022