Skoleskyss

To jenter på bussen
Foto: AtB

Viktig melding fra samferdselsavdelingen i Trøndelag fylkeskommune:
Har du rett på skoleskyss og ikke har søkt, gjør det NÅ. F.o.m. 3. september vil du bli nektet adgang på bussen dersom du ikke kjøper billett eller viser t-kort.

 

Fulltidselever som bor minst 6 km fra skolen (korteste gangbare vei), har krav på fri skoleskyss i form av elektronisk skole t:kort. Du kan selv sjekke avstanden mellom bostedet ditt og skolen.

Avstandsmåler mellom skole og hjem

Elektronisk søknad om skoleskyss
Det er AtB som har ansvaret for utstedelse av skolekortene. Skole t:kort inneholder 2 turer pr. dag og er gyldig til kl. 1800. Husk at du har overgang på kortet. Det er ikke gyldig i helger og skoleferier/skolefrie dager.

Elever i praksis som er mer enn 6 km fra bosted, skal bruke t:kortet eller får ekstrakort (klippekort) som skal benyttes i praksisperioden. Dette bestilles via kontaktlærer.

Dersom du mister t:kortet ditt kan du bestille et nytt t:kort i resepsjonen på skolen. Du vil da få en faktura på kr 150.

Dersom du har hatt skole t:kort tidligere (dette gjelder også fra ungdomsskolen), vil dette kortet bli aktivert når du søker om skoleskyss. Har du mistet dette kortet må du bestille nytt i resepsjonen på skolen.

Det er også mulig å søke om drosje- og busskyss ved skade/medisinske årsaker, her må det legges ved legeattest. På legeattesten må det være oppgitt perioden eleven trenger skyss, og hvilken type skyss.

Ved søknad om drosjeskyss er det viktig at det presiseres i legeattesten at skyssen gjelder drosje. Det må også stå om "eleven har egen start- og sluttid", "eleven har fleksibel timeplan" eller "eleven  har behov for å kunne gjøre midlertidige endringer i kjøreplan".

Trøndelag fylkeskommune om skyss
AtB

Sist oppdatert 18.04.2018