Skoleskyss

To jenter på bussen
Foto: AtB

Linjene som betjener holdeplasser i nærheten av Tiller videregående skole: Saupstadsenteret og Casper Lundes veg betjenes av 2 og 16 Bjørndalstoppen betjenes av 2, 23 og 40

Fra 14. oktober kan elevene ta linje 23 fra Klæbu sentrum kl. 06.55. Denne avgangen går innom Saupstad og gjelder bare på skoledager.

Linje 23

Informasjon fra AtB om nytt kollektivsystem fra 3. august 2019

Viktig informasjon om skoleskyss for 2019-2020. Hvem kan søke om skyssbevis, hvordan og når?

Fulltidselever som bor minst 6 km fra skolen (korteste gangbare vei), har krav på fri skoleskyss i form av elektronisk skole t:kort. Du kan selv sjekke avstanden mellom bostedet ditt og skolen.

Avstandsmåler mellom skole og hjem

Elektronisk søknad om skoleskyss
Det er AtB som har ansvaret for utstedelse av skolekortene. Skole t:kort inneholder 2 turer pr. dag og er gyldig til kl. 1800. Husk at du har overgang på kortet. Det er ikke gyldig i helger og skoleferier/skolefrie dager.

Elever i praksis som er mer enn 6 km fra bosted, skal bruke t:kortet eller får ekstrakort (klippekort) som skal benyttes i praksisperioden. Dette bestilles via kontaktlærer.

Dersom du mister t:kortet ditt kan du bestille et nytt t:kort i resepsjonen på skolen. Du vil da få en faktura på kr 150.

Dersom du har hatt skole t:kort tidligere (dette gjelder også fra ungdomsskolen), vil dette kortet bli aktivert når du søker om skoleskyss. Har du mistet dette kortet må du bestille nytt i resepsjonen på skolen.

Det er også mulig å søke om drosje- og busskyss ved skade/medisinske årsaker, her må det legges ved legeattest. På legeattesten må det være oppgitt perioden eleven trenger skyss, og hvilken type skyss.

Ved søknad om drosjeskyss er det viktig at det presiseres i legeattesten at skyssen gjelder drosje. Det må også stå om "eleven har egen start- og sluttid", "eleven har fleksibel timeplan" eller "eleven  har behov for å kunne gjøre midlertidige endringer i kjøreplan".

Trøndelag fylkeskommune om skyss
AtB

Sist oppdatert 29.11.2019