PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til elever og lærlinger av både personlig, sosial og faglig karakter. PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

PPT-kontoret finner du i første etasje ved skolens resepsjon.

Du får kontakt med PPT-rådgiverne ved å henvende deg i resepsjonen eller ringe direkte:  Benthe Hansen - 416 19 928, Unni Løvseth - 975 48 359 og Per Hattrem  - 952 62 318

Sist oppdatert 18.04.2018