PP-tjenesten

PPT-rådgivere

Cecilie Bjørge 
  476 47 982

Linn Blomsø
  

Hillevi Stavnes
  413 65 349

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til elever og lærlinger av både personlig, sosial og faglig karakter. PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

Du får kontakt med PPT-rådgiverne ved å henvende deg i resepsjonen eller ringe direkte. 

Informasjon om PPT

Sist oppdatert 12.05.2020