PP-tjenesten

PPT-rådgivere

Marianne Eidem Fostervold
  992 27 999

Benthe Hansen
  416 19 928

Per Hattrem
  952 62 318

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til elever og lærlinger av både personlig, sosial og faglig karakter. PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

Du får kontakt med PPT-rådgiverne ved å henvende deg i resepsjonen eller ringe direkte. 

Sist oppdatert 16.08.2019