PP-tjenesten

PPT-rådgivere

Benthe Hansen
  416 19 928

Unni Løvseth
  975 48 359

Per Hattrem 
  952 62 318

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til elever og lærlinger av både personlig, sosial og faglig karakter. PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

PPT-kontoret finner du i første etasje ved skolens resepsjon. Du får kontakt med PPT-rådgiverne ved å henvende deg i resepsjonen eller ringe direkte. 

Sist oppdatert 18.04.2018