PP-tjenesten

PPT-rådgivere

Linn Blomsø
  
476 34 967  

Marit Løtveit-Pedersen 
  
928 88 333

Cecilie Bjørge
     
47647982


Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til elever og lærlinger av både personlig, sosial og faglig karakter. PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

Du får kontakt med PPT-rådgiverne ved å henvende deg i resepsjonen eller ringe direkte. 

Informasjon om PPT

Sist oppdatert 10.11.2022