Jobbe hos oss

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Inntil 200 % fast stilling i norsk, samfunnsfag, historie, kroppsøving og religion Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Vikariat 01.08.21-31.07.22, undervisningsstillinger i norsk, samfunnsfag og historie i inntil 200 % Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Inntil 80 % vikariat i sosialkunnskap, sosiologi og engelsk Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Inntil 200 % vikariat i matematikk, naturfag og kroppsøving Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Inntil 100 % vikariat som lærer på idrettsfag med fordypning i e-sport Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 05.05.2021


Sist oppdatert 04.09.2018