Historikk

Bilder på baksiden mot nord.jpg

Dette blir nye Tiller videregående fra skolestart 2022!

Tiller videregående skole ble etablert høsten 1986 under navnet Rosten videregående skole, med Vemund Wemundstad som rektor. Hovedsetet var i Mellbyebygget i Industriveien 3 på Heimdal. Undervisningen var spredt på 6-7 steder fra Klæbu til Nedre Elvehavn. Høsten 1987 skiftet skolen navn til Tiller videregående skole.

Høsten 1988 overtok skolen gamle Breidablikk barneskole, hvor det meste av undervisningen foregikk. En del av undervisningen - og en del av administrasjonen - var fortsatt i Mellbyebygget og 4-5 andre steder. Administrasjonen ble samlet på Breidablikk året etter.

Tiller videregående skole ble etter hvert samlet til ett rike i Hovdebygget i Industriveien 1. Nybygg, ombygg og gjenbruk av Hovdebygget gjorde plass til cirka 600 elever. Administrasjonen flyttet inn høsten 1991, mens alle elevene var på plass i mars 1992.

Innføringen av Reform 94 medførte behov for større plass, og skolens verkstedlokaler ble flyttet tilbake til Heimdal Sag. Ved årsskiftet 1995/96 vedtok fylkestinget at det skulle bygges ny skole i Tillerbyen, og byggearbeidet ble startet i april 1998. Skolen sto ferdig i Østre Rosten 47 høsten 1999.

I dag har Tiller videregående skole 660 elever og 140 ansatte, og Jon Anders Kleven er rektor. Torild Ofstad var rektor fra slutten av mai 2002 til og med høsten 2011 da Mari Elin Øksendal tok over. Hun var rektor til høsten 2015, og da tok Kirsti Horne over og frem til sommeren 2023.

Nye muligheter i ny skole!

Tiller videregående skole flytter inn i nytt, ombygd og renovert skolebygg fra skolestart høsten 2022. Skolen bygges for 710 elever med en grunntanke om å skape en fremtidsorientert skole der arkitektur og pedagogikk er i samspill.

Skolen skal være en aktør i nærmiljøet og i samfunnet i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv og blir et nærmiljøanlegg for bydelen med flerbrukshall.

Opplæringen på nye Tiller videregående skole gjenspeiles av skolens mål og verdier. Vi skal være fremtidens skole med fokus på kompetanser som samarbeid, utforskende læring og kritisk tenkning.

Våre verdier: Nyskapende og ansvarlig.
Vår visjon: Fremtidens skole
Vårt slagord: "Tiller ut i verden og verden inn i Tiller"

Denne skolen er unik i sin utforming med læringsareal som understøtter aktiviteten som foregår, vårt læringssyn og verdier. Tiller videregående skole er i en spennende endringsprosess der vi må tenke nye tanker både om pedagogisk praksis og organisering av skolehverdagen i et nytt skolebygg.

Sist oppdatert 02.10.2023