Historikk

FORSIDEN AV SKOLEN DESEMBER 2017 AUD TORIL OSMOEN SØRGÅRD TILLER VGS NY WEB.jpg

Tiller videregående skole ble etablert høsten 1986 under navnet Rosten videregående skole, med Vemund Wemundstad som rektor. Hovedsetet var i Mellbyebygget i Industriveien 3 på Heimdal. Undervisningen var spredt på 6-7 steder fra Klæbu til Nedre Elvehavn. Høsten 1987 skiftet skolen navn til Tiller videregående skole.

Høsten 1988 overtok skolen gamle Breidablikk barneskole, hvor det meste av undervisningen foregikk. En del av undervisningen - og en del av administrasjonen - var fortsatt i Mellbyebygget og 4-5 andre steder. Administrasjonen ble samlet på Breidablikk året etter.

Tiller videregående skole ble etter hvert samlet til ett rike i Hovdebygget i Industriveien 1. Nybygg, ombygg og gjenbruk av Hovdebygget gjorde plass til cirka 600 elever. Administrasjonen flyttet inn høsten 1991, mens alle elevene var på plass i mars 1992.

Innføringen av Reform 94 medførte behov for større plass, og skolens verkstedlokaler ble flyttet tilbake til Heimdal Sag. Ved årsskiftet 1995/96 vedtok fylkestinget at det skulle bygges ny skole i Tillerbyen, og byggearbeidet ble startet i april 1998. Skolen sto ferdig i Østre Rosten 47 høsten 1999.

I dag har Tiller videregående skole 600 elever og 140 ansatte, og Kirsti Horne er rektor. Torild Ofstad var rektor fra slutten av mai 2002 til og med høsten 2011 da Mari Elin Øksendal tok over. Hun var rektor til høsten 2015.

I november 2021 skal Tiller videregående skole på Østre Rosten stå klar til å imot 800 elever etter både ombygging og nybygging. I mellomtiden har skolen hoveddelen av undervisningen på Saupstad (tidligere Heimdal videregående skole).

Sist oppdatert 01.11.2019