Bibliotek

BILDE AV BIBLIOTEKET JUNI 2016 722 PXL.jpg

Vi ønsker deg velkommen til skolens bibliotek!

Åpningstider

Hverdager kl. 0800-1530. Biblioteket er periodevis stengt i skoleferier.

Bibliotekansvarlig

Greta Nordhammer
  74 17 85 92

Biblioteket er en viktig læringsarena, og vi ønsker at elever og ansatte skal oppleve den som aktiv og trivelig. Biblioteket tilbyr alle elever og ansatte litteratur og informasjon for rekreasjon, kunnskap og dannelse. På biblioteket skal alle kunne møtes i et sosialt eller faglig fellesskap, oppleve noe nytt og uventet - lære, være og gjøre.

Vi er plassert midt i skolens hjerte i 1. etasje, rett ved kantina.

Du kan søke i bibliotekets bokdatabase ved å følge linken til Websøk. Har vi ikke boka eller filmen, låner vi inn fra andre bibliotek over hele landet. Du kan bestille det du ønsker direkte fra Websøk, og du kan gjerne ringe eller sende e-post til bibliotekansvarlig.

På internernett er biblioteket alltid åpent: Websøk

Husk å levere bøkene til biblioteket før sommerferien! Kontaktlærer gir beskjed om tidspunkt for innlevering. Siste frist for innlevering er torsdag 20. juni. De som ikke leverer bøkene innen fristen, må erstatte bøkene og får en faktura i posten umiddelbart etter skoleslutt.

Kontrakt om lån av læremidler
Elevene aksepterer utlånsreglene når de aktiviserer sin brukerkonto til trådløsnettet Trondelag FK.

Sist oppdatert 19.03.2019