Kulturverksted

Velkommen til kulturverkstedet!

Kulturverkstedet er en viktig læringsarena, og vi ønsker at elever og ansatte skal oppleve den som aktiv og trivelig. Kulturverkstedet tilbyr alle elever og ansatte litteratur og informasjon for rekreasjon, kunnskap og dannelse. På kulturverkstedet skal alle kunne møtes i et sosialt eller faglig fellesskap, oppleve noe nytt og uventet - lære, være og gjøre.

Du kan søke i kulturverkstedets bokdatabase ved å følge linken til Websøk. Har vi ikke boka eller filmen, låner vi inn fra andre bibliotek over hele landet. Du kan bestille det du ønsker direkte fra Websøk, og du kan gjerne ringe eller sende e-post til bibliotekansvarlig.

På internernett er biblioteket alltid åpent: Websøk

Kontrakt om lån av læremidler
Elevene aksepterer utlånsreglene når de aktiviserer sin brukerkonto til trådløsnettet Trondelag FK. Ta godt vare på bøker og utstyr som dere låner, det skal leveres tilbake i god stand når dere avslutter skoleåret!

Sist oppdatert 02.11.2022