Bibliotek

BILDE AV BIBLIOTEKET JUNI 2016 722 PXL.jpg

Velkommen til biblioteket!

Biblioteket er en viktig læringsarena, og vi ønsker at elever og ansatte skal oppleve den som aktiv og trivelig. Biblioteket tilbyr alle elever og ansatte litteratur og informasjon for rekreasjon, kunnskap og dannelse. På biblioteket skal alle kunne møtes i et sosialt eller faglig fellesskap, oppleve noe nytt og uventet - lære, være og gjøre.

Bibliotekets åpningstid 

Mandag: Kl. 09.00 - 13.00
Tirsdag:  Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 09.00 - 13.00

Biblioteket er periodevis stengt i skoleferier.

Bibliotekansvarlig

Trine Merete Myhre
  74 17 87 31

Vi er plassert midt i den øverste etasjen.

Du kan søke i bibliotekets bokdatabase ved å følge linken til Websøk. Har vi ikke boka eller filmen, låner vi inn fra andre bibliotek over hele landet. Du kan bestille det du ønsker direkte fra Websøk, og du kan gjerne ringe eller sende e-post til bibliotekansvarlig.

På internernett er biblioteket alltid åpent: Websøk

Kontrakt om lån av læremidler
Elevene aksepterer utlånsreglene når de aktiviserer sin brukerkonto til trådløsnettet Trondelag FK. Ta godt vare på bøker og utstyr som dere låner, det skal leveres tilbake i god stand når dere avslutter skoleåret!

Trine Merete Myhre
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 87 31 41 65 28 53
Sist oppdatert 15.03.2022