Våre verdier «nyskapende og ansvarlig»

rektor Jon anders Kleven.jpg
Rektor Jon anders Kleven

Skolen er bygd opp på grunnlag av verdiene og de pedagogiske valg som er tatt i utformingen av bygget. Verdiene er beskrevet i funksjonsbeskrivelsen for det nye bygget og har i hele prosessen vært styrende for valgene man har gjort i utformingen av bygget og valg av pedagogikk.

I 2014 så startet prosessen med å utforme Tiller videregående sine verdier. Dette arbeidet var ferdig i 2015 og våre verdiord var da fremtidsorientert, kreativ, engasjert, tydelig og inkluderende. 

Etter ni år var de fem verdiene modne for oppdatering. Vi hadde flyttet inn i nytt skolebygg og gjort endringer i skolens pedagogiske plattform. Våren 2023 ble det derfor bestemt at vi skulle revidere skolens verdier.

Kollegiet lagde forslag, og disse forslagene ble diskutert og drøftet i møte med den tverrfaglige og utvidete ledergruppen. Denne gruppen består av representanter fra ledelsen, organisasjonene og verneombud. 

Det ble bestemt i utvidet ledergruppe at vi skulle ha to verdier. Verdiordene som ble vedtatt er «nyskapende og ansvarlig». Det ble videre vedtatt at vi skulle ha et slagord og en visjon å strekke oss etter.  Vårt slagord ble «Tiller ut i verden og verden inn i Tiller», mens vår visjon er -Fremtidens skole.

Her finner du beskrivelsen av prossesen mot de nye verdiene, og begrunnelse for valgene som er gjort.

Sist oppdatert 03.01.2024