Oppfølgingstjenesten

OT-veilder

Rigmor Winther
 
  74 17 67 57  900 50 235

Oppfølgingstjenesten er til for deg som har rett til videregående opplæring og som:

  • Slutter på skolen eller som lærling/lærekandidat i løpet av skoleåret
  • Ikke søker videregående skole eller læreplass
  • Ikke tar imot skole- eller læreplass
  • Ikke er i fast arbeid

Hva kan oppfølgingstjenesten gjøre for deg?

Oppfølgingstjenesten tar utgangspunkt i deg og dine interesser og behov. Vi kan:

  • Gi råd og veiledning om dine muligheter innen utdanning og arbeidsliv
  • Bistå med å skaffe deg praksisplass, lærekandidatplass, lærekontrakt mv
  • Formidle kontakt med PPT og annet hjelpeapparat

OT samarbeider med NAV og andre etater etter behov for at du skal kunne lykkes med å få deg utdanning eller arbeid.

 

 

Sist oppdatert 04.05.2021