Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Her kan du lese mer om fagene:

Om programfagene på vilbli.no 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Fagvalg

Tiller vgs tilbyr følgende programfag neste skoleår (med forbehold om nok antall elever i gruppene)
Fag som ligger i samme blokk (A, B, C og D) går samtidig, og det går derfor ikke å velge to fag fra samme blokk
Alle må ha minst to fag fra samme programområde (Realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi) over to år (faglig fordypning)
Her finner du programfag som tilbys på Vg2 og Vg3 skoleåret 2022/2023


Blokkskjema 2022-2023

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  Alle elevene på Vg1 studiespesialisering må velge 2. fremmedspråk.
  På Tiller vgs har vi fransk, tegnspråk, tysk og spansk.

  Har du hatt spansk eller tysk på ungdomsskolen kan du fortsette med det på Tiller vgs.

  Har du ikke hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, eller ønske å bytte språkfag, kan du velge mellom tegnspråk, fransk eller morsmål.

 • Andre år

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Vi tilbyr disse fagene

  • Psykologi 1
  • Sosiologi og sosialantropolgi
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
  • Engelsk 1
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Toppidrett e-sport

  Fag tilbys med forbehold om nok antall elever som ønsker faget.

  Vg2 Realfag

  Vi tilbyr disse fagene

  • S1
  • R1
  • 2P
  • Biologi 1
  • Kjemi 1
  • Fysikk 1

  Fagene tilbys med forbehold om nok antall elever i gruppene

 • Tredje år

  Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Vi tilbyr disse fagene

  • Psykologi 2
  • Engelsk 2
  • Sosialkunnskap
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Entreprenørskap 2
  • Toppidrett E-sport
  • Markedsføring og ledelse 2

  Elevene på vg3 kan også ta fag som står listet opp på vg2.

  Fagene tilbys med forbehold om nok antall elever i gruppene.

  Vg3 Realfag

  Vi tilbyr disse fagene

  • S2
  • R2
  • Kjemi 2
  • Fysikk 2

  Fagene tilbys med forbehold om nok antall elever i gruppene

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?