Studiespesialisering

Her finner du informasjon om fagvalg for skoleåret 2024-2025

 

Dette er studiet som gir deg flest muligheter og det bredeste grunnlaget til å søke opptak til universiteter og høgskoler. 
For å bli tatt opp til høyere utdanning er det som oftest krav om generell studiekompetanse, og det er det du oppnår 
etter tre år hos oss. Noen studier, eksempelvis sivilingeniør, lege, tannlege, veterinær og arkitekt, krever fordypning i 
spesielle fag som matematikk, fysikk og kjemi (realfag). 

 

Hos oss får du være en del av framtidas skole. Her har vi et blikk rettet mot det som skjer både lokalt og internasjonalt. 
Med trygghet og kulturell forankring skal vi nærme oss det ukjente sammen med deg, finne løsninger på reelle 
problemstillinger og være engasjert i samfunnsdebatten. Som elev hos oss får du hjelp til å finne din vei gjennom 
praktiske og relevante arbeidsoppgaver som du ser nytten av, gjør deg studieforberedt og øver på framtidens kompetanser.

 

 

På Vg1 har du følgende fag:

 • Fremmedspråk
 • Geografi
 • Samfunnsfag
 • Norsk
 • Engelsk
 • Kroppsøving 
 • Matematikk
 • Naturfag

 

Hva sier elevene våre om skolen vår:

«Tiller er en mindre skole og det gjør det lettere å bli kjent med nye»

«Det er et veldig godt miljø her»

«Opplever at lærerne har tid til meg» 

Og lærerne våre ser fram til å bli bedre kjent med deg…

 

 

Du velger mellom to studieforberedende programmer

 • Språk, samfunnsfag og økonomi

  Programfag språk samfunnsfag og økonomi

  Programfag språk samfunnsfag og økonomi:

  Engelsk 1  
  Entreprenørskap og bedriftsutvikling

  Sosialkunnskap 
  Psykologi
  Politikk og menneskerettigheter 
  Sosiologi og sosialantropologi  
  Reiseliv og språk
  Historie og filosofi

  E-sport (ikke fordypningsfag) 
  I tillegg kan det være mulig å velge mediefag som for eksempel bilde.

   

 • Programfag realfag

  Programfag realfag

   

  • S-matte
  • R-matte
  • Kjemi
  • Fysikk 
  • Biologi

  Fagene tilbys med forbehold om nok antall elever i gruppene

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?