Sanksjoner ved juks og plagiat

lying-g887fc7b57_1920.jpg
Bildet er tatt av tswedensky for Pixabay

Juks eller plagiat kan få store konsekvenser for deg som elev. Det forventes at du jobber selvstendig, redelig og kritisk med skolearbeidet.

Konsekvenser ved juks, plagiat og dårlig kildebruk

 

Definisjon

Reaksjon

Juks

Ulovlige hjelpemidler

Bruk av ulovlige hjelpemidler (ut fra oppgitte regler på aktuell vurderingssituasjon).

Dette inkluderer ulovlig kommunikasjon med andre.

Atferdsanmerkning 

IV på oppgavebesvarelsen

Varsel om fare for nedsatt atferds­karakter sendes av kontaktlærer.

Ved bruk av oversettelsesprogram/ChatGPT eller tilsvarende, kan eleven på kort varsel bli bedt om å gjennomføre en ny vurderingssituasjon uten hjelpemiddel.

Noen andre har løst oppgaven for deg.

Hele eller i praksis hele oppgavebesvarelsen er laget av en annen.

Atferdsanmerkning  

IV settes normalt på arbeidet.

Varsel om fare for nedsatt atferdskarakter sendes av kontaktlærer

Plagiat

Store deler av skriftlig eller praktisk arbeid (ca. 50%) er utgitt som eget når det i virkeligheten er kopiert direkte fra en annen kilde.

Kildehenvisning/ referanser er ikke oppgitt.

Avhengig av om noe tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale, vil det enten settes karakter eller IV på oppgaven.

Hvis noe i besvarelsen tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale, vurderes dette opp mot oppgaven.

Manglende kilder og referanser vil normalt innebære lavere måloppnåelse.

 

Vedlegg

 

Sist oppdatert 24.04.2023