IKT og medieproduksjon

Det nye yrkesfaget, informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM), ble innført skoleåret 2020-2021, og Tiller videregående skole tilbyr dette. 

Vi tilbyr:

 • VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • VG2 Informasjonsteknologi (oppstart høst 2021)

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) er et framtidsrettet yrkesfaglig utdanningsprogram. Her har vi fokus på ny teknologi og moderne historiefortelling .

Vg1: Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Opplæring

Du lærer å bruke profesjonelt teknisk utstyr og avansert programvare innen både medieproduksjon og informasjonsteknologi. Du skal for eksempel sette opp nettverk mellom datamaskiner til IT-drift, og vil produsere flerkameraproduksjoner som streames live. Du lærer å utrykke deg med blant annet fotografi, kortfilm og podcast, og får utvikle og designe nettsider og enkle dataspill.  På IM lærer du å programmere med flere programmeringsspråk.

Praksis

Opplæringen er yrkesrettet. På VG1 har elevene to perioder med praksis, enten i bedrift eller ved å løse oppdrag fra eksterne aktører. Du kan for eksempel ha praksis der du setter lys og kjører lyd på konserter, deltar i tv-produksjon, lager informasjonsfilm eller nettsider eller har kundebehandling hos en IT-avdeling i en bedrift. 

Variert

De fleste personligheter og egenskaper trengs til svært ulike yrker innen både medieproduksjon og informasjonsteknologi. Du må ha lyst til å lære deg å bruke teknisk utstyr og ny programvare. Noe arbeid krever at du jobber selvstendig og presist,  mens andre prosjekt krever samarbeid og kreativ driv.

VG2: Informasjonsteknologi

Vg2 Informasjonsteknologi er en videreføring av vg1

Fagene handler blant annet om

 • Hardware
 • Oppsett av nettverk og server
 • Nettverksteori
 • Dokumentasjon
 • Programvare
 • Databaser
 • Programmering, multimedia, service,
 • brukerstøtte, planlegging og gjennomføringav kurs
 • Lovverk (personvern og opphavsrett) og organisering av IKT i bedrifter (ITIL)


Du kan bli

Arbeidssteder

 • IT-driftsselskaper og IT-avdelinger
 • multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse

  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om utdanningsprogrammet og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

 • Andre år

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no