Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vi tilbyr:

 • Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Vg2 Informasjonsteknologi

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Opplæring

Du lærer å bruke profesjonelt teknisk utstyr og avansert programvare innen både medieproduksjon og informasjonsteknologi. Du skal for eksempel sette opp nettverk mellom datamaskiner til IT-drift, og vil produsere flerkameraproduksjoner som streames live. Du lærer å utrykke deg med blant annet fotografi, kortfilm og podcast. Du lærer deg programmering, og får utvikle og designe nettsider og enkle dataspill.

Praksis

Opplæringen er yrkesrettet. På Vg1 har elevene to perioder med praksis, enten i bedrift eller ved å løse oppdrag fra eksterne aktører. Du kan for eksempel ha praksis der du setter lys og kjører lyd på konserter, deltar i tv-produksjon, lager informasjonsfilm eller nettsider eller har kundebehandling hos en IT-avdeling i en bedrift.

Variert

De fleste personligheter og egenskaper trengs til svært ulike yrker innen både medieproduksjon og informasjonsteknologi. Du må ha lyst til å lære deg å bruke teknisk utstyr og ny programvare. Noe arbeid krever at du jobber selvstendig og presist, mens andre prosjekt krever samarbeid og kreativ driv.

Etter Vg1 kan du velge mellom medieproduksjon og informasjonsteknologi. På Tiller vgs tilbyr vi informasjonsteknologi på Vg2.

Vg2 Informasjonsteknologi

Vg2 Informasjonsteknologi er en videreføring av Vg1.

Vg2 Informasjonsteknologi inneholder elementer fra både IT-utviklerfaget og IT-driftsfaget med muligheter for å kunne fordype seg ut fra interesser og behov i bransjen. Denne kompetansen åpner mange dører, både i bransjen og til høyere utdanning.

Du lærer om hvordan en datamaskin virker og hvordan den er bygget opp. Hovedfokus er likevel å få datamaskiner og andre enheter til å virke sammen, og du lærer å gjøre klar og drifte større nettverk med klienter og servere. Du lærer å administrere ressurser i nettverket og styre tilganger for ulike grupper brukere.

Praktisk undervisning

Du får jobbe mye praktisk, samtidig som du lærer om hvordan ting virker og hvordan nettverk og datakommunikasjon fungerer. Du får erfaring med mye forskjellig programvare, og skal lære å veilede brukere og drive opplæring i relevant programvare.

Du får erfaring i feilsøking og feilretting, som skal gi deg kompetanse til å drifte IT-løsninger eller ta imot brukere og gi god brukerstøtte. Du får innblikk i hvordan brukerstøtte kan organiseres, og du lærer om beste praksis for god IT-drift. Du lærer også programmering, databasedesign og utvikling og integrasjon av IT-løsninger.

Du lærer om relevant regelverk og hvordan du kan designe, utvikle og drifte sikre IT-løsninger som ivaretar vårt personvern og god informasjonssikkerhet.

Mulige arbeidssteder etter fagbrev

IT-driftsselskaper, IT-avdelinger, brukerstøtte, IT-utviklerfirmaSe alle yrker og kompetanser

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskole er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.

fagskoleutdanning

Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • etter Vg2 eller
 • etter oppnådd yrkeskompetanse

Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.

 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse.
 • Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.


Forkurs og Y-veien

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om utdanningsprogrammet og de ulike fagene på vilbli.no 

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Informasjonsteknologi

  Kommer fra høsten 2021

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no