Elevtjenesten

Avdelingsleder

Espen Johannessen
74 17 85 84

Karriereveileder

Lillian Kallekleiv
  74 17 86 47

Rådgiver

Emel Taspinar Øzcan
74 17 85 82

Minoritetsrådgiver

Bodil Solem
74 17 85 62

Rådgiver for minoritetsspråklige elever

Hans Ivar Myran
74 17 85 96

OT-rådgiver

Merete  Faugstad
74 17 86 69 40 20 41 04

Spesialpedagog for medier og kommunikasjon, studiespesialisering og
hørselshemmede elever

Hans Ivar Myran
74 17 85 96

Spesialpedagog for bygg- og anleggsteknikk og service og samferdsel

Oddbjørn Veum
74 17 86 79

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Benthe Hansen
  416 19 928

Helsesykepleiere

Nina Stiklestad Holmen (prosjektpermisjon)
  952 63 572

Christine Cecilie Thorkildsen (vikariat)
  979 96 275

Sist oppdatert 10.07.2019