Elevtjenesten

Avdelingsleder

Espen Johannessen
74 17 85 84

Karriereveileder

Lillian Kallekleiv
  74 17 86 47Karriereveiledning

Rådgiver

Emel Taspinar Øzcan
74 17 85 82

Minoritetsrådgiver

Bodil Solem
74 17 85 62

Rådgiver for minoritetsspråklige elever

Hans Ivar Myran
74 17 85 96

OT-veileder

Merete  Faugstad
74 17 86 69 40 20 41 04

Spesialpedagog for medier og kommunikasjon, studiespesialisering og
hørselshemmede elever

Hans Ivar Myran
74 17 85 96

Spesialpedagog for bygg- og anleggsteknikk og service og samferdsel

Oddbjørn Veum
74 17 86 79

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Cecilie Bjørge
  476 47 982

Linn Blomsø
  

Hillevi Stavnes
  413 65 349

Helsesykepleier

Kjersti Sivertsen
   979 96 286

Sist oppdatert 28.08.2020