Elevtjenesten

Avdelingsleder

Espen Johannessen
74 17 85 84

Karriereveileder

Lillian Kallekleiv
  74 17 86 47Karriereveiledning

Rådgiver

Emel Taspinar Øzcan
74 17 85 82

Minoritetsrådgiver

Bodil Solem
74 17 85 62

Rådgiver for minoritetsspråklige elever

Hans Ivar Myran
74 17 85 96

OT-veileder

Rigmor Winther
   74 17 67 57  900 50 235

Miljøveileder/OT-veileder
Yeter Unal
  74 17 87 42  450 89 338

Spesialpedagog for medier og kommunikasjon, studiespesialisering og
hørselshemmede elever
Hans Ivar Myran
74 17 85 96

Spesialpedagog for bygg- og anleggsteknikk og salg, service og reiseliv

Oddbjørn Veum
74 17 86 79

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Cecilie Bjørge
  476 47 982

Linn Blomsø
  

Hillevi Stavnes
  413 65 349

Helsesykepleier

Gunnhild Aune Ligård
  958 27 859

Sist oppdatert 17.01.2023