Elevtjenesten

Avdelingsleder

Espen Johannessen
Fagleder m/personalansvar
74 17 85 84

Karriereveileder

Jomar Kvithyll
Karriereveileder
74 17 86 19

Rådgiver

Marit Brekk
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 86 62

Minoritetsrådgiver

Bodil Lervik
Rådgiver
74 17 85 62

Rådgiver for minoritetsspråklige elever

Hans Ivar Myran
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 85 96

OT-rådgiver

Merete Faugstad
Oppfølgingstjenesten (OT)
74 17 86 69 40 20 41 04

Spesialpedagog for medier og kommunikasjon, studiespesialisering og hørselshemmede elever

Hans Ivar Myran
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 85 96

Spesialpedagog for bygg- og anleggsteknikk og service og samferdsel

Oddbjørn Veum
Adjunkt
74 17 86 79

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Benthe Hansen - 416 19 928 / benhan@trondelagfylke.no
Unni Løvseth - 975 48 359 / unnlo@trondelagfylke.no
Per Hattrem - 952 62 318 / perhat@trondelagfylke.no

NAV i skole

Øyvind Spjøtvold - 916 72 578 / oyvind.spjotvold@nav.no

Sist oppdatert 18.04.2018