Elevtjenesten

Avdelingsleder

Espen Johannessen
74 17 85 84

Karriereveileder

Jomar Kvithyl
74 17 86 19

Rådgiver

Marit Brekk
74 17 86 62

Minoritetsrådgiver

Bodil Solem
74 17 85 62

Rådgiver for minoritetsspråklige elever

Hans Ivar Myran
74 17 85 96

OT-rådgiver

Merete  Faugstad
74 17 86 69 40 20 41 04

Spesialpedagog for medier og kommunikasjon, studiespesialisering og
hørselshemmede elever

Hans Ivar Myran
74 17 85 96

Spesialpedagog for bygg- og anleggsteknikk og service og samferdsel

Oddbjørn Veum
74 17 86 79

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Benthe Hansen
  416 19 928

Unni Løvseth
975 48 359

Per Hattrem
952 62 318

NAV i skole

Øyvind Spjøtvold
916 72 578

Sist oppdatert 11.03.2019