Eksamen

Eksamen briller + bok.jpg

Sensur skriftlig eksamen og dokumentasjon.

Har du tatt privatisteksamen høst 2023? Du vil finne karakteren i Privatistportalen etter 3. januar 2024. Dersom du ønsker kompetansebevis med karakterene fra privatisteksamen, bestiller du dette via Privatistportalen.

Privatistportalen


Skal du ta opp eksamen som privatist?

Påmelding til privatisteksamen for våren 2024 gjøres fra denne nettsiden,
Privatistportalen er åpen for påmelding mellom 15. januar til 1. februar.

https://privatist.inschool.visma.no/

Informasjon om eleveksamen og privatisteksamen finner du her:

Eksamen - Trøndelag fylkeskommune

Hvis du lurer på noe i forbindelse med eksamen, ta gjerne kontakt med oss på eksamenskontoret på Tiller videregående skole. Vi er her for å hjelpe deg. Vi kan kontaktes per telefon, mail, eller du kan stikke innom oss på kontoret vårt i 2. etg. på rom 2109. Vi har drop-in mellom kl 13.00-15.00

Tips fra Vigo til deg som skal ta eksamen
Her har vi lagt inn informasjon, veiledninger og tidligere gitte eksamensoppgaver i venstremenyen til hjelp for deg som skal ta eksamen. Du finner eksamensveiledninger ved å trykke på denne lenken: 

Eksamensveileder fra vigo

Svært nyttig å vite:

15. september: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen høst.

1. februar: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen vår.

Hjelpemidler til eksamen

Med hjelpemidler menes alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan benytte deg av for å besvare eksamen, for eksempel egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker.

Liste over nasjonale nettressurser:VIGO, nettressurser til eksamen

Liste over lokale nettressurser:TRFK. lokale nettressurser til eksamen

Hodetelefoner er tillatt under eksamen, bortsett fra på del 1 på to-delt eksamen. Det anbefales hodetelefoner som er kablet.

Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere eller motta meldinger fra andre.
For å sikre at du ikke er uheldig og bruker ulovlig nett, anbefaler vi at du har denne siden åpen under hele eksamen, og kun benytter lenken som er lagt inn under.

Trøndelag eksamen

Etter § 3-29 i forskrift til opplæringsloven skal eksamen legges til rette for elever og privatister som har særskilt behov for det. Dette kan for eksempel være behov for utvidet eksamenstid eller opplesing av eksamensoppgaven. Behovet skal være sakkyndig dokumentert.

Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging ved eksamen

Søknadsfrist: 1. november

Før eksamen kan det være lurt at du forbereder deg: 

 • Les informasjon om eksamen på nettsiden til skolen, udir.no og trfk.no 
 • Spør faglæreren din 
 • Gå til kandidat.udir.no og søk opp faget under praktisk informasjon. Her vil du finne kort informasjon om eksamen i faget. 
 • Pass på at PC fungerer og er oppdatert. Husk å restarte PC'n din. PC må være oppladet, og du må ta med deg lader. 
 • Husk å laste ned Word slik at du kan bruke den offline på din PC under eksamen.
 • Sjekk at du får til å lagre lokalt på din PC. 
 • Har du digitale lærebøker kan det være at disse må lastes ned lokalt på din PC. 
 • Teams og OneDrive er ikke tilgjengelig på eksamensnettverket, dersom du har filer her som du ønsker å bruke som hjelpemiddel må disse lastes ned lokalt på din PC. 
 • Sjekk at hodetelefoner som du skal bruke under eksamen fungerer som de skal, lar seg koble til PC'n din også uten tilgang på internett og at de er oppladet. Skolen anbefaler hodetelefoner som er kablet. 
 • Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål om hvordan du oppdaterer din PC, lagrer lokalt, logger på Office365 osv. kan du ta med PC'n din til skolens IKT-kontor i 1. etg.

Informasjon om eksamen udir.no:

Udir.no - forberede og ta eksamen

Informasjon om eksamen Trøndelag fylkeskommune:

trfk.no/eleveksamen

Noen fag har obligatorisk forberedelsesdag før eksamen. Oversikt over hvilke fag dette gjelder, ser du i eksamensplanen for skriftlig eksamen. 

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag fra kl. 09.00-14.00. Du skal møte på anvist rom på skolen. På forberedelsesdagen vil du få tilgang til forberedelsesmateriell som er nyttig informasjon for gjennomføring av eksamen. Du finner forberedelsesmateriellet på kandidat.udir.no. Faglærer eller en annen lærer vil være tilgjengelig for veiledning under deler av dagen. Det skal ikke foregå undervisning. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt. Du kan velge om du vil samarbeide med andre eller jobbe alene. 

Skriftlig eksamen gjennomføres på skolen.

Oppmøtetidspunkt er senest kl. 08:30, eksamen starter kl. 09:00! 

Dersom du møter for sent til eksamen, men før kl. 10:00 får du gjennomføre eksamen. Du får ikke kompensert for tapt tid. Møter du kl. 10:00 eller senere får du ikke gjennomføre eksamen. 

Fra kl. 08:45 vil det i eksamenslokalet bli gitt informasjon om dagens eksamen. Når du kommer til skolen skal du registrere deg og gå til anvist rom (Tiller Arena). I ditt eksamenslokale finner du din pult merket med ditt navn.  
På pulten finner du en bordlapp som du skal signere på at du har møtt. Etter at du har registrert deg som møtt til eksamen kan du ikke forlate eksamenslokalet uten følge av eksamensvakt. Etter eksamen har startet kan du ikke forlate eksamenslokalet før etter kl. 10.00. 

Når du har funnet plassen din skal du: 

 • Slå helt av mobiltelefon, smartklokker og annet kommunikasjonsverktøy og legge disse i sekken/veska. 
 • Ta ut mat og drikke, pc, lader og tillatte hjelpemidler fra sekken/veska og sett dette på pulten. 
 • Legg frem skrivesaker som du trenger på pulten. 
 • Sett sekk/veske på anvist plass. 
 • Slå på pcen din og koble den til eksamensnettet, informasjon om hvordan du gjør dette finner du på pulten. 
 • Gå til nettsiden eksamen.trondelagfylke.no og se at du er på riktig nettverk. 
 • Logg på kandidat.udir.no. Brukernavn og passord finner du på bordlappen på pulten. 
 • Se til at medbrakte hodetelefoner fungerer. 
 • Les all informasjon som ligger på pulten din nøye. 
 • Under eksamen er kommunikasjon ikke tillatt. Dette gjelder chat, samskriving, kommentering på nettside eller andre måter for deling av informasjon. 

På eksamen i norsk og andre språkfag er bruk av oversettelsesprogram ikke tillatt. Har du slike installert på maskinen din eller bruker oversettelsesprogram under eksamen, blir dette sett på som juks eller forsøk på juks. 

Dersom du har fått særskilt tilrettelegging med bruk av lese- og skrivestøtte kan du bruke dette på eksamen. Du kan få opplest tekst i oppgavene ved å bruke den innebygde funksjonen i nettleser. 

Heldigital eksamen 

 • Alle eksamener gjennomføres i nytt heldigitalt gjennomføringssystem, bortsett fra fag som har to-delt eksamen. 
 • Oppgavene blir tilgjengelig for deg digitalt kl. 09:00 på kandidat.udir.no. Les informasjonssidene godt. 
 • Ved langsvarsoppgaver skal du skrive teksten din i et skriveprogram, for eksempel Word og laste opp dokumentet på nettsiden. Husk å lagre underveis.  Merk at du kun kan laste opp én fil, så lagre alt i samme dokument. 
 • Du vil få ulike type oppgaver, det kan være lytteoppgaver der du trenger hodetelefoner. 
 • Før du leverer besvarelsen din må du ta kontakt med en eksamensvakt. 
 • Når du har levert skal du forlate lokalet stille, husk at andre kanskje ikke er ferdig. 

To-delt eksamen 

Faget matematikk har to-delt eksamen. Fordeling av tid for del 1 og del 2 er forskjellig fra fag til fag, se informasjon i eksamensveiledning for faget. Faglærer kan også svare deg på dette. 

 • Før eksamenstart skal du legge hjelpemidler for del 2 og pc på gulvet. 
 • Du får utlevert oppgavesettet på papir, les informasjonssiden godt. 
 • For del 2 kan du logge på kandidat.udir.no, der vil du finne oppgavesettet som pdf. 
 • Del 1 av eksamen er uten hjelpemidler, bortsett fra blå eller svart penn, passer, linjal og vinkelmåler. Du kan starte på del 2 når som helst, men du får ikke ta i bruk hjelpemidler før tida for del 1 er ute. Del 1 skal leveres inn når tida for del 1 er ute. 
 • Del 2 av eksamen er med hjelpemidler, som for heldigital eksamen. Det vil fremgå av oppgaveteksten hvordan oppgaven skal besvares og leveres. Du må logge på kandidat.udir.no dersom oppgavesettet krever digital innlevering. 
 • Før du leverer besvarelsen din må du ta kontakt med en eksamensvakt.

Når du har levert skal du forlate lokalet stille, husk at andre kanskje ikke er ferdig.  

 

Dersom du blir syk eller av uforutsette årsaker ikke kan møte til eksamen eller obligatorisk forberedelsesdag før eksamen, må du straks ringe til skolen på tlf 47 26 21 12

Dersom du blir syk under eksamen, må du gi beskjed til eksamensvakten som da vil varsle eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen.  

Dokumentasjon ved fravær: 

På obligatorisk forberedelsesdag:

 • Du må snarest levere legeattest eller annen dokumentasjon til eksamenskontoret på Tiller vgs. Dokumentasjonen må gjelde for denne dagen. Har du dokumentert fravær på obligatorisk forberedelsesdag, har du automatisk dokumentert fravær på eksamensdag. Dersom du allikevel ønsker å gjennomføre eksamen, har du anledning til det og møter på skolen til oppstartstidspunktet. Har du udokumentert fravær på obligatorisk forberedelsesdag, må du møte på eksamen. 

På eksamensdag:

 • Ved sykdom må du snarest levere legeattest til eksamenskontoret på Tiller vgs . Legeattesten må gjelde for dagen eksamen avlegges på. 
 • Ved annet uforutsett fravær må fraværet dokumenteres og leveres til eksamenskontoret på Tiller vgs. snarest. 
 • Du har rett til utsatt eksamen når fraværet er dokumentert. I august vil du få tilbud om oppmelding til utsatt eksamen. 

Føring av fravær på obligatorisk forberedelsesdag og/eller eksamensdag: 

 • Fravær på forberedelsesdag før eksamen, og/eller på eksamen, føres som del av ditt totalfravær, men skal ikke knyttes til enkeltfag eller regnes opp mot fraværsgrensen. 

Hva er juks?

Det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks til eksamen:

 • Kommunisere med andre 
  • Samskriving, chat, publisering av tekst eller kommentarer på en nettside, og andre måter å utveksle informasjon med andre på er ikke tillatt.
 • Bruk av andre hjelpemidler enn det som er tillatt i faget.
 • Du kan ikke bruke chatbot eller tilsvarende teknologi.

Bruk av oversettelsesprogrammer er juks

Til eksamen i norsk og andre språkfag skal sensor vurdere elevens egen språkkompetanse. Det er derfor forbudt å bruke oversettelsesprogrammer til eksamen, også programmer som kan benyttes uten tilgang til internett. Det er viktig at elever som skal ta eksamen kjenner retningslinjene for bruk av hjelpemidler, og at de vet hva som er konsekvensen av juks og forsøk på juks.

Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

 • får eksamen i faget annullert
 • mister standpunktkarakteren i faget
 • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)

Informasjon om hvilke hjelpemidler som kan brukes under eksamen.

Klage på skriftlig eksamen

HURTIGKLAGEFRIST FOR AVGANGSELEVER ER 28. JUNI KL. 12.00

En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

 • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
 • Eleven bør rådføre seg med en lærer før hen klager
 • Eleven må levere klagen skriftlig
 • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
 • Eleven må skrive under på klagen
 • Eleven skal levere klagen til skolen

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Privatister skal sende klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til skolen der privatisten tok eksamen.

Skjema for klage på skriftlig eksamen finner du her:

Klage på skriftlig eksamen

Klagebehandling i videregående skole

Les mer her: 

Vg3 ST
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • skriftlig eksamen i to fag
 • muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag

Vg3 MK
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • skriftlig eksamen i to fag
 • muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for Medier og kommunikasjon.

Vg3 ID
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • eksamen i tre fag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.

Dersom det ikke er mulig å trekke ut til skriftlig eksamen i to fag, trekkes du ut til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i to fag.

Vg2 ST/MK/ID
Du skal trekkes ut til én eksamen: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk.

Vg1 ST/MK/ID
Du kan bli trukket ut til eksamen i ett fag (ca 20 % av elevene): skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk.
Elever fra ungdomskolen som forserer i fag, er med i eksamenstrekket i aktuelle fag.

V2 KM, Vg2 IT, Vg2 TØ, Vg2 SR og Vg2 SA
Obligatorisk praktisk tverrfaglig eksamen i programfagene.
* Du kan i tillegg trekkes ut til eksamen i ett fellesfag, skriftlig, muntlig elller muntlig-praktisk. 

Vg1 BA, Vg1 IM og Vg1 SR
* Du kan bli trukket ut til eksamen i ett fellesfag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

*Ca. 20 % av elevene på vg1 og vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.

 

Hvordan laste ned tastaturspråk til din maskin? 

Kandidater som skal ta eksamen i et språk med et annet alfabet eller skrivesystem, må kunne skrive på tastatur i språket for å gjennomføre eksamen. Kandidaten må installere tastaturet på datamaskinen i forkant av eksamen. Hvordan du laster ned tastaturspråket avhenger av hvilken maskin du har. 

Her er noen eksempler på hvordan det gjøres på noen maskiner. 

Laste ned tastaturspråk på PC 

1. Klikk på windows-ikonet nede i venstre hjørne og søk på språkinnstillinger i søkefeltet. 
2. Se under Foretrukne språk. Klikk “+ legg til språk” og velg det språket du ønsker. 

Laste ned tastaturspråk på Mac 

1. Gå til Systeminnstillinger. 
2. Scroll deg ned til Tastatur i panelet på venstre side. 
3. Se under “Tekstskriving” og klikk Rediger. 
4. Klikk på “+”-tegnet nederst i sidemenyen i venstre hjørnet. 
5. Velg det språket du ønsker og klikkLegg til. 

Laste ned tastaturspråk på Chromebook 

1. Åpne Innstillinger på chromebooken nederst til venstre. 
2. Klikk på Avanserte og videre inn på Språk og inndatametoder. 
3. Klikk på Inndatametoder og tastaturer. 
4. Klikk på “+ Legg til inndatametoder”. 
5. Huk av for språket du ønsker å skrive på og klikk Leggtil. 

Laste ned tastaturspråk på iPad 

1. Velg Innstillinger. 
2. Klikk på Generelt i menyen. 
3. Velg så Tastaturer. 
4. Legg til nytt tastatur. 
5. Velg språket ditt. 

Har du spørsmål?