Eksamen

Eksamenslokaler Tiller Arena
Eksamenslokaler Tiller Arena

Eleveksamen våren 2024

Kunngjøring av trekk til skriftlig eksamen er onsdag 15. mai 2024 kl 09:00.
Fellessensur er 18.-21. juni 2024.

Skriftlige eksamensdager Tiller vgs. våren 2024

Datoer for lokalgitt ikke- skriftlig eksamen våren 24:

Vg3 (ST,MK og ID):

Kunngjøring av trekk
Tirsdag 4.juni kl. 09.00. Trekket blir kunngjort i Visma Inschool på hver enkelt elev sin bruker. Trekket blir i tillegg lagt ut i sin helhet i Canvas på samme tidspunkt. Alle elever på Vg3 har studiedag denne dagen.

Forberedelsesdag
Onsdag 5.juni

Eksamen
Torsdag 6.juni

Vg1, Vg2 og Vg3-elever som må ha to ikke-skriftlige trekk:

Kunngjøring av trekk
Tirsdag 11.juni kl. 09.00. Trekket blir kunngjort i Visma Inschool på hver enkelt elev sin bruker. Trekket blir i tillegg lagt ut i sin helhet i Canvas på samme tidspunkt. Elevene som blir trukket ut til eksamen har studiedag denne dagen. Alle andre elever har vanlig skoledag.

Forberedelsesdag
Onsdag 12.juni

Eksamen
Torsdag 13.juni

Tverrfaglig praktisk eksamen for VG2 - yrkesfag
2SR - Salg og reiseliv
Forberedelse 3. juni
Eksamen 4. juni

2SA - Service, sikkerhet og administrasjon
Forberedelse 3. juni
Eksamen 4. juni

2IT - Informasjonsteknologi
Forberedelse 4. juni og 6. juni
Eksamen 5. juni og 7. juni

2KM - Klima, energi og miljøteknikk
Forberedelse 29. mai
Eksamen 30. mai

2TØ - Tømrerfaget
Forberedelse 3. juni. 4. juni, 5. juni og 6. juni
Eksamen 4. juni, 5. juni, 6. juni og 7. juni

Skal du ta opp eksamen som privatist til høsten 2024?

Påmelding til privatisteksamen for høsten 2024 gjøres fra denne nettsiden,
Privatistportalen er åpen for påmelding mellom 1. september til 15. september.

https://privatist.inschool.visma.no/

Informasjon om eleveksamen og privatisteksamen finner du her:

Eksamen - Trøndelag fylkeskommune

Hvis du lurer på noe i forbindelse med eksamen, ta gjerne kontakt med oss på eksamenskontoret på Tiller videregående skole. Vi er her for å hjelpe deg. Vi kan kontaktes per telefon, mail, eller du kan stikke innom oss på kontoret vårt i 2. etg. på rom 2109. Vi har drop-in mellom kl 13.00-15.00

Tips fra Vigo. Slik forbereder du deg til skriftlig eksamen:

Eksamensveileder fra vigo

Elevveileder skriftlig eksamen

Veileder for skriftlig eksamen våren 2024

Svært nyttig å vite:

15. september: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen høst.

1. februar: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen vår.

Hjelpemidler til eksamen

Med hjelpemidler menes alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan benytte deg av for å besvare eksamen, for eksempel egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker.

Liste over nasjonale nettressurser:VIGO, nettressurser til eksamen

Lise over lokale nettressurser
Hjelpemidler - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Hodetelefoner er tillatt under eksamen, bortsett fra på del 1 på to-delt eksamen. Det anbefales hodetelefoner som er kablet.

Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere eller motta meldinger fra andre.
For å sikre at du ikke er uheldig og bruker ulovlig nett, anbefaler vi at du har denne siden åpen under hele eksamen, og kun benytter lenken som er lagt inn under.

Trøndelag eksamen

Om du som elev har spesielle behov eller ulike vansker eller funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen så kan du søke om dette (jfr Forskrift til opplæringslova §3-29). Du må legge ved en sakkyndig uttalelse av nyere dato hvor det presiseres hvilke tiltak som anbefales.

Søknadsfrist 1.desember.

Logg inn på Visma InSchool http://tiller-vgs.inschool.visma.no Gå til "Mine søknader", velg "Se mer" og deretter "Særskilt tilrettelegging av eksamen" og "Opprett ny tilrettelegging".  Dokumentasjon skal leveres til din rådgiver dersom du ikke har levert den til skolen tidligere. Dokumentasjonen skal legges i elevmappa di. 

Dokumentasjon (legeerklæring /sakkyndig uttalelse) må være av nyere dato. Ta kontakt med rådgiver om du har behov for hjelp eller har spørsmål. Og om du lurer på å ha levert dokumentasjon tidligere.

Spesialpedagog for medier og kommunikasjon, studiespesialisering og
hørselshemmede elever

Hans Ivar Myran
 74 17 85 96

Spesialpedagog for bygg- og anleggsteknikk og salg, service og reiseliv

Oddbjørn Veum
 74 17 86 79

Før eksamen kan det være lurt at du forbereder deg: 

 • Les informasjon om eksamen på nettsiden til skolen, udir.no og trfk.no 
 • Spør faglæreren din 
 • Gå til kandidat.udir.no og søk opp faget under praktisk informasjon. Her vil du finne kort informasjon om eksamen i faget. 
 • Pass på at PC fungerer og er oppdatert. Husk å restarte PC'n din. PC må være oppladet, og du må ta med deg lader. 
 • Husk å laste ned Word slik at du kan bruke den offline på din PC under eksamen.
 • Sjekk at du får til å lagre lokalt på din PC. 
 • Har du digitale lærebøker kan det være at disse må lastes ned lokalt på din PC. 
 • Teams og OneDrive er ikke tilgjengelig på eksamensnettverket, dersom du har filer her som du ønsker å bruke som hjelpemiddel må disse lastes ned lokalt på din PC. 
 • Sjekk at hodetelefoner som du skal bruke under eksamen fungerer som de skal, lar seg koble til PC'n din også uten tilgang på internett og at de er oppladet. Skolen anbefaler hodetelefoner som er kablet. 
 • Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål om hvordan du oppdaterer din PC, lagrer lokalt, logger på Office365 osv. kan du ta med PC'n din til skolens IKT-kontor i 1. etg.

Informasjon om eksamen udir.no:

Udir.no - forberede og ta eksamen

Informasjon om eksamen Trøndelag fylkeskommune:

trfk.no/eleveksamen

Noen fag har obligatorisk forberedelsesdag før eksamen. Oversikt over hvilke fag dette gjelder, ser du i eksamensplanen for skriftlig eksamen. 

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag fra kl. 09.00-14.00. Du skal møte på anvist rom på skolen. På forberedelsesdagen vil du få tilgang til forberedelsesmateriell som er nyttig informasjon for gjennomføring av eksamen. Du finner forberedelsesmateriellet på kandidat.udir.no. Faglærer eller en annen lærer vil være tilgjengelig for veiledning under deler av dagen. Det skal ikke foregå undervisning. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt. Du kan velge om du vil samarbeide med andre eller jobbe alene. 

Skriftlig eksamen gjennomføres på skolen.

Oppmøtetidspunkt er senest kl. 08:15, eksamen starter kl. 09:00! 

Dersom du møter for sent til eksamen, men før kl. 10:00 får du gjennomføre eksamen. Du får ikke kompensert for tapt tid. Møter du kl. 10:00 eller senere får du ikke gjennomføre eksamen. 

Fra kl. 08:45 vil det i eksamenslokalet bli gitt informasjon om dagens eksamen. Når du kommer til skolen skal du registrere deg og gå til anvist rom (Tiller Arena). I ditt eksamenslokale finner du din pult merket med ditt navn.  
På pulten finner du en bordlapp som du skal signere på at du har møtt. Etter at du har registrert deg som møtt til eksamen kan du ikke forlate eksamenslokalet uten følge av eksamensvakt. Etter eksamen har startet kan du ikke forlate eksamenslokalet før etter kl. 10.00. 

Når du har funnet plassen din skal du: 

 • Slå helt av mobiltelefon, smartklokker og annet kommunikasjonsverktøy og legge disse i sekken/veska. 
 • Ta ut mat og drikke, pc, lader og tillatte hjelpemidler fra sekken/veska og sett dette på pulten. 
 • Legg frem skrivesaker som du trenger på pulten. 
 • Sett sekk/veske på anvist plass. 
 • Slå på pcen din og koble den til eksamensnettet, informasjon om hvordan du gjør dette finner du på pulten. 
 • Gå til nettsiden eksamen.trondelagfylke.no og se at du er på riktig nettverk. 
 • Logg på kandidat.udir.no. Brukernavn og passord finner du på bordlappen på pulten. 
 • Se til at medbrakte hodetelefoner fungerer. 
 • Les all informasjon som ligger på pulten din nøye. 
 • Under eksamen er kommunikasjon ikke tillatt. Dette gjelder chat, samskriving, kommentering på nettside eller andre måter for deling av informasjon. 

På eksamen i norsk og andre språkfag er bruk av oversettelsesprogram ikke tillatt. Har du slike installert på maskinen din eller bruker oversettelsesprogram under eksamen, blir dette sett på som juks eller forsøk på juks. 

Dersom du har fått særskilt tilrettelegging med bruk av lese- og skrivestøtte kan du bruke dette på eksamen. Du kan få opplest tekst i oppgavene ved å bruke den innebygde funksjonen i nettleser. 

Heldigital eksamen 

 • Alle eksamener gjennomføres i nytt heldigitalt gjennomføringssystem, bortsett fra fag som har to-delt eksamen. 
 • Oppgavene blir tilgjengelig for deg digitalt kl. 09:00 på kandidat.udir.no. Les informasjonssidene godt. 
 • Ved langsvarsoppgaver skal du skrive teksten din i et skriveprogram, for eksempel Word og laste opp dokumentet på nettsiden. Husk å lagre underveis.  Merk at du kun kan laste opp én fil, så lagre alt i samme dokument. 
 • Du vil få ulike type oppgaver, det kan være lytteoppgaver der du trenger hodetelefoner. 
 • Før du leverer besvarelsen din må du ta kontakt med en eksamensvakt. 
 • Når du har levert skal du forlate lokalet stille, husk at andre kanskje ikke er ferdig. 

To-delt eksamen 

Faget matematikk har to-delt eksamen. Fordeling av tid for del 1 og del 2 er forskjellig fra fag til fag, se informasjon i eksamensveiledning for faget. Faglærer kan også svare deg på dette. 

 • Før eksamenstart skal du legge hjelpemidler for del 2 og pc på gulvet. 
 • Du får utlevert oppgavesettet på papir, les informasjonssiden godt. 
 • For del 2 kan du logge på kandidat.udir.no, der vil du finne oppgavesettet som pdf. 
 • Del 1 av eksamen er uten hjelpemidler, bortsett fra blå eller svart penn, passer, linjal og vinkelmåler. Du kan starte på del 2 når som helst, men du får ikke ta i bruk hjelpemidler før tida for del 1 er ute. Del 1 skal leveres inn når tida for del 1 er ute. 
 • Del 2 av eksamen er med hjelpemidler, som for heldigital eksamen. Det vil fremgå av oppgaveteksten hvordan oppgaven skal besvares og leveres. Du må logge på kandidat.udir.no dersom oppgavesettet krever digital innlevering. 
 • Før du leverer besvarelsen din må du ta kontakt med en eksamensvakt.

Når du har levert skal du forlate lokalet stille, husk at andre kanskje ikke er ferdig.  

 

Dersom du blir syk eller av uforutsette årsaker ikke kan møte til eksamen eller obligatorisk forberedelsesdag før eksamen, må du straks ringe til skolen på tlf. 472 62 112 eller tlf. 932 11 717

Dersom du blir syk under eksamen, må du gi beskjed til eksamensvakten som da vil varsle eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen.  

Dokumentasjon ved fravær: 

På obligatorisk forberedelsesdag:

 • Du må snarest levere legeattest eller annen dokumentasjon til eksamenskontoret på Tiller vgs. Dokumentasjonen må gjelde for denne dagen. Har du dokumentert fravær på obligatorisk forberedelsesdag, har du automatisk dokumentert fravær på eksamensdag. Dersom du allikevel ønsker å gjennomføre eksamen, har du anledning til det og møter på skolen til oppstartstidspunktet. Har du udokumentert fravær på obligatorisk forberedelsesdag, må du møte på eksamen. 

På eksamensdag:

 • Ved sykdom må du snarest levere legeattest til eksamenskontoret på Tiller vgs . Legeattesten må gjelde for dagen eksamen avlegges på. 
 • Ved annet uforutsett fravær må fraværet dokumenteres og leveres til eksamenskontoret på Tiller vgs. snarest. 
 • Du har rett til utsatt eksamen når fraværet er dokumentert. I august vil du få tilbud om oppmelding til utsatt eksamen. 

Føring av fravær på obligatorisk forberedelsesdag og/eller eksamensdag: 

 • Fravær på forberedelsesdag før eksamen, og/eller på eksamen, føres som del av ditt totalfravær, men skal ikke knyttes til enkeltfag eller regnes opp mot fraværsgrensen. 

Hva er juks?

NB! KI er ikke tillatt som hjelpemiddel på eksamen. Dersom dette er installert på din pc, MÅ du fjerne det fra pcen din før eksamen.

Stikkprøver:

Du kan bli plukket ut til kontroll av din datamaskin i forbindelse med gjennomføring av eksamen. Dersom det blir oppdaget ulovlig programvare på datamaskinen din, er dette å anse som forsøk på juks. 

Gjennomføring av stikkprøvekontroll foretas ved tilfeldig utvalg av elever.
Eleven som blir valgt ut til stikkprøvekontroll, får beskjed av vakt i lokalet etter levering av besvarelse.
Kontroll vil ikke bli gjennomført i eksamenslokalet.
Det vil være to kontrollører til stede ved gjennomføring av kontrollen.
Kontrollørene fyller ut et skjema for stikkprøvekontroll. Skjemaet signeres av elev og kontrollører.
Eleven blir spurt om hen samtykker til gjennomføring av stikkprøvekontroll.
Dersom eleven samtykker, vil hen bla få spørsmål om å søke opp spesifikke filtyper.
Dersom eleven ikke samtykker, vil det krysses av for nei på kontrollskjemaet.
Mangel på samtykke alene vil ikke få konsekvenser for eleven. Ved varsel fra sensorer om mulig forsøk på juks, vil dette bli sett i sammenheng med eventuelt mangel på samtykke til stikkprøvekontroll.

Det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks til eksamen:

 • Kommunisere med andre 
  • Samskriving, chat, publisering av tekst eller kommentarer på en nettside, og andre måter å utveksle informasjon med andre på er ikke tillatt.
 • Bruk av andre hjelpemidler enn det som er tillatt i faget.
 • Du kan ikke bruke chatbot eller tilsvarende teknologi.

Bruk av oversettelsesprogrammer er juks

Til eksamen i norsk og andre språkfag skal sensor vurdere elevens egen språkkompetanse. Det er derfor forbudt å bruke oversettelsesprogrammer til eksamen, også programmer som kan benyttes uten tilgang til internett. Det er viktig at elever som skal ta eksamen kjenner retningslinjene for bruk av hjelpemidler, og at de vet hva som er konsekvensen av juks og forsøk på juks.

Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

 • får eksamen i faget annullert
 • mister standpunktkarakteren i faget
 • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)

Informasjon om hvilke hjelpemidler som kan brukes under eksamen.

Klage på skriftlig eksamen

HURTIGKLAGEFRIST FOR AVGANGSELEVER ER 26. JUNI KL. 12.00

En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

 • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
 • Eleven bør rådføre seg med en lærer før hen klager
 • Eleven må levere klagen skriftlig
 • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
 • Eleven leverer klagen elektronisk i Visma InSchool

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Registrering av klage for elever.
Når elevene har fått publisert skriftlige eksamenskarakterer, vises de i elevens vurderingsliste på den skolen eksamenen ble gjennomført. I de 10 påfølgende dagene etter publiseringsdatoen vises en Klage-knapp ved siden av aktuell eksamen hvor eleven kan registrere klage på skriftlig eksamen. Eleven må deretter godkjenne vilkårene og klikke Send klage. Eleven finner informasjon om klagen under Mine søknader > Klager der klagen har fått status "Sendt".

Registrering av klage for privatister.
Når karakter for skriftlig PAS-eksamen har blitt publisert, kan kandidaten sjekke resultatet under Mine eksamener i Privatistportalen ved å klikke på aktuelt fag. Under karakteren vil det komme opp en “Send inn klage”-knapp. Denne knappen er synlig i ti dager, i samsvar med klagevinduet. Når kandidaten trykker på Send inn klage, kommer det opp et vindu med informasjon. Så skal kandidaten klikke Bekreft. Da blir klagen sendt inn umiddelbart, og den legger seg i et nytt menypunkt som dukker opp med navnet Mine klager. Det dannes en ny rad per klagesak i denne tabellen. Kandidaten vil nå se status “Klage registrert” på saken. 

Klagebehandling i videregående skole
Les mer her: 

Vg3 ST
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • skriftlig eksamen i to fag
 • muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag

Vg3 MK
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • skriftlig eksamen i to fag
 • muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for Medier og kommunikasjon.

Vg3 ID
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • eksamen i tre fag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.

Dersom det ikke er mulig å trekke ut til skriftlig eksamen i to fag, trekkes du ut til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i to fag.

Vg2 ST/MK/ID
Du skal trekkes ut til én eksamen: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk.

Vg1 ST/MK/ID
Du kan bli trukket ut til eksamen i ett fag (ca 20 % av elevene): skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk.
Elever fra ungdomskolen som forserer i fag, er med i eksamenstrekket i aktuelle fag.

V2 KM, Vg2 IT, Vg2 TØ, Vg2 SR og Vg2 SA
Obligatorisk praktisk tverrfaglig eksamen i programfagene.
* Du kan i tillegg trekkes ut til eksamen i ett fellesfag, skriftlig, muntlig elller muntlig-praktisk. 

Vg1 BA, Vg1 IM og Vg1 SR
* Du kan bli trukket ut til eksamen i ett fellesfag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

*Ca. 20 % av elevene på vg1 og vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.

 

Hvordan laste ned tastaturspråk til din maskin? 

Kandidater som skal ta eksamen i et språk med et annet alfabet eller skrivesystem, må kunne skrive på tastatur i språket for å gjennomføre eksamen. Kandidaten må installere tastaturet på datamaskinen i forkant av eksamen. Hvordan du laster ned tastaturspråket avhenger av hvilken maskin du har. 

Her er noen eksempler på hvordan det gjøres på noen maskiner. 

Laste ned tastaturspråk på PC 

1. Klikk på windows-ikonet nede i venstre hjørne og søk på språkinnstillinger i søkefeltet. 
2. Se under Foretrukne språk. Klikk “+ legg til språk” og velg det språket du ønsker. 

Laste ned tastaturspråk på Mac 

1. Gå til Systeminnstillinger. 
2. Scroll deg ned til Tastatur i panelet på venstre side. 
3. Se under “Tekstskriving” og klikk Rediger. 
4. Klikk på “+”-tegnet nederst i sidemenyen i venstre hjørnet. 
5. Velg det språket du ønsker og klikkLegg til. 

Laste ned tastaturspråk på Chromebook 

1. Åpne Innstillinger på chromebooken nederst til venstre. 
2. Klikk på Avanserte og videre inn på Språk og inndatametoder. 
3. Klikk på Inndatametoder og tastaturer. 
4. Klikk på “+ Legg til inndatametoder”. 
5. Huk av for språket du ønsker å skrive på og klikk Leggtil. 

Laste ned tastaturspråk på iPad 

1. Velg Innstillinger. 
2. Klikk på Generelt i menyen. 
3. Velg så Tastaturer. 
4. Legg til nytt tastatur. 
5. Velg språket ditt. 

I mange fag lages det eksamensveiledning som gir informasjon om gjennomføring av eksamen og hvordan svaret ditt blir vurdert.
Eksamensveiledningene ligger på udir.no under overskriften Finn eksamensoppgaver. Ved å filtrere Type innhold til Eksamensveiledninger, kan du søke på veiledning i de fagene du har. Sjekk at veiledningen er laget for Kunnskapsløftet 2020 og Vår 2023.

Eksamensveiledninger Udir.no

Eksamensveiledninger, yrkesfag Udir.no

Husk å sjekke i privatistportalen 25.mars på hvor og når dere skal møte til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Dere vil ikke få noe varsel på dette, dere har selv ansvar for å sjekke.
Husk å ha med legitimasjon og i tillegg egen PC med nedlastet tastatur for språket du har valgt. Oppskrift på hvordan du gjør dette finner du lengre ned på siden her "Nedlasting av tastatur til egen PC-morsmål".

Eksamensdatoer:
Morsmål nivå I:   Mandag 27.mai
Morsmål nivå II:   Onsdag  29.mai
Morsmål nivå III:   Tirsdag 28.maiTurid Johansen
Rådgiver
74 17 87 34 93 21 17 17