Eksamen

Eksamen briller + bok.jpg

Informasjon om eleveksamen og privatisteksamen finner du her:

Eksamen - Trøndelag fylkeskommune

Hvis du lurer på noe i forbindelse med eksamen, ta gjerne kontakt med oss på eksamenskontoret på Tiller videregående skole. Vi er her for å hjelpe deg. Vi kan kontaktes per telefon, mail, eller du kan stikke innom oss på kontoret vårt i 2. etg. på rom 2109

Tips fra Vigo til deg som skal ta eksamen
Her har vi lagt inn informasjon, veiledninger og tidligere gitte eksamensoppgaver i venstremenyen til hjelp for deg som skal ta eksamen. Du finner eksamensveiledninger ved å trykke på denne lenken: 

Eksamensveileder fra vigo


Våren 2023

Eksamensplan vår 2023


Datoer for lokalgitt ikke- skriftlig eksamen våren 2023:

 

Datoer for tverrfaglig praktisk eksamen på yrkesfag kommer etter hvert til de det angår ettersom det er forskjellige datoer for alle.

Svært nyttig å vite:

15. september: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen høst.

1. februar: Frist for å melde seg opp til privatisteksamen vår.

Standpunktkarakterer publiseres 14. juni 2022

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager fra dagen du burde gjort deg kjent med karakteren jf. § 5-5 i forskrift til opplæringsloven. 

Dokumentasjon som vedlegges klagen

Klage på standpunktkarakter

-      Skriftlig skjema for klage på karakter

-      Faglærers begrunnelse

-      Rektors uttalelse

Ved klage på standpunktkarakter henvises tilKlage på standpunkt

Klage på IV (ikke vurdering) i fag

-      Dokumentasjon på varsel om fare for IV

-      Skriftlig enkeltvedtak ved IV – ved overskredet fraværsgrense

-      Faglærers begrunnelse

-      Rektors uttalelse

Ved klage på IV (ikke vurdering) i fag henvises tilInformasjon om fraværsgrensen

Klage på nedsatt ordens- eller atferdskarakter

-      Dokumentasjon på varsel om fare for nedsatt karakter

-      Kontaktlærers begrunnelse

-      Rektors uttalelse

Ved klage på nedsatt ordens- eller atferdskarakter henvises tilordensreglementet

Hjelpemidler til eksamen

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Du er selv ansvarlig for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen. Eksamensvaktene vil etter anvisning fra eksamensansvarlige føre kontroll med dine hjelpemidler

Hjelpemidler til eksamen

Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere eller motta meldinger fra andre.
For å sikre at du ikke er uheldig og bruker ulovlig nett, anbefaler vi at du har denne siden åpen under hele eksamen, og kun benytter lenken som er lagt inn under.

Trøndelag eksamen

Etter § 3-29 i forskrift til opplæringsloven skal eksamen legges til rette for elever og privatister som har særskilt behov for det. Dette kan for eksempel være behov for utvidet eksamenstid eller opplesing av eksamensoppgaven. Behovet skal være sakkyndig dokumentert.

Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging ved eksamen

Søknadsfrist: 1. november

Har du spørsmål?

Turid Johansen
Rådgiver
74 17 87 34 93 21 17 17
Greta Nordhammer
Eksamen og dokumentasjon
74 17 85 92 47 26 21 12