Elever som ble berørt av innloggingsproblemene ved skriftlig eksamen mandag 22.mai

1K8A2212.png

Elever som ble berørt av innloggingsproblemene ved skriftlig eksamen mandag 22.mai- og har søkt om annullering og dispensasjon

Eksamenskarakteren i norsk hovedmål blir publisert onsdag 21.juni i Everyday på ettermiddagen (etter kl. 16) .

Det vil for alle som har søkt annullering bli ført dispensasjonsvedtak på vitnemålet, med karakteren «F» på eksamenslinjen. Alle som har søkt om annullering har fått innvilget dette.

VIKTIG: Hvis du ønsker at eksamenskarakteren likevel skal stå på vitnemålet (og fjerne dispensasjonsvedtaket) har du frist til fredag 23.juni kl. 09.00 til å gi beskjed om dette. Det gjøres på mail til eksamensansvarlig Turid Johansen: turjoh@trondelagfylke.no med følgende informasjon:

Navn:

Fødselsnummer:

Klasse:

«Jeg ønsker ikke å benytte meg av dispensasjonsvedtaket i norsk hovedmål. Jeg ønsker eksamenskarakteren min påført vitnemålet».

Vi gjør oppmerksom på at hvis eksamensansvarlig ikke hører noe fra deg innen dette fristen blir eksamenskarakteren annullert.

Vitnemål og kompetansebevis blir skrevet ut 25. og 26.juni. Vitnemål blir elektronisk lagret i NVB (Norsk vitnemålsdatabase) og Samordna opptak henter vitnemålene derfra. Logg deg inn og sjekk selv på Samordna opptak at vitnemålet ligger der tirsdag 27.juni. Man får tilsendt kompetansebevis hvis man ikke har bestått alle fag. De blir ikke elektronisk overført til NVB.

De originale vitnemålene og kompetansebevisene blir sendt i posten i uke 26 til den adressen som står oppført i Everyday.

Informasjon til elever i forbindelse med annulering av skriftlig eksamen

Sist oppdatert 21.06.2023