Skolestart 2024-25

20240516_084537.jpg

Hjertelig velkommen som elev på Tiller vgs. Vi er veldig glade for at du har søkt hos oss og ønsker å være elev her.

Tiller vgs er en ny og moderne skole som sto ferdig høsten 2022. Vår skole er aktivitetsbasert, og skolebygget støtter opp under varierte og utforskende læringsmetoder. Vi er opptatt av at læring skjer i fellesskap med andre og du er en viktig del av dette fellesskapet. Vi vil at du skal være med på å gi innhold og ha eierskap til din egen læringsprosess og de kompetanser du trenger i fremtiden.

Tiller vgs er en spennende og mangfoldig skole der alle er en del av et stort fellesskap. Vi skal legge til rette for at du vil trives på skolen og at du vil lykkes med opplæringsløpet ditt. Skolens lærere og øvrige ansatte vil jobbe for at du skal lykkes hos oss. Som elev ved Tiller vgs er det også helt avgjørende at DU bidrar til et godt og positivt læringsmiljø sammen med de andre på skolen. Vi ønsker at du aktivt medvirker til opplæringen og deltar i elevdemokratiet på skolen. På den måten skaper vi et godt og inkluderende miljø for alle.

Vi gleder oss til du kommer og til et spennende skoleår!

Skolestart

Torsdag 15 august

  • Kl 09.00 – vg1 studieforberedende og TO. Oppmøte i skolens fellesareal. Du ønskes velkommen av rektor og blir tatt imot av din kontaktlærer og gruppe.
  • Kl 10.00 – vg1 yrkesfag. Oppmøte i skolens fellesareal. Du ønskes velkommen av rektor og blir tatt imot av din kontaktlærer og gruppe.
  • Kl 11 vg2 og vg3 studieforberedende. Oppmøte i skolens fellesareal. Du ønskes velkommen av rektor og blir tatt imot av din kontaktlærer og gruppe.
  • Kl 12 vg2 yrkesfag. Oppmøte i skolens fellesareal. Du ønskes velkommen av rektor og blir tatt imot av din kontaktlærer og gruppe.

Fredag 16 august starter alle klokken 0800

Elever ved STO følger egen plan.

Informasjon fra noen av avdelingene

Til elever ved vg1 studieforberedende (studiespesialisering, medier og kommunikasjon og idrettsfag med e-sport

Til elever ved idrettsfag med e-sport

Til elever ved vg1 medier og kommunikasjon og informasjonsteknologi og medieproduksjon

Til elever ved vg1 bygg- og anleggsteknikk

Til elever ved vg2 klima, energi og miljø

Til elever ved vg2 tømrer

Vi ønsker alle velkommen til et godt og spennende skoleår ved Tiller vgs.
Med vennlig hilsen
Jon Anders Kleven
Rektor

Sist oppdatert 26.06.2024