Invitasjon til foreldremøte 2023

banner2.jpg

Det er en glede for oss å kunne invitere deg til foreldremøte for elever på VG1 og VG2 studieforberedende og yrkesfag.

Torsdag 24.08

  • Kl 1800 VG1 studiespesialisering, medier og kommunikasjon, idrettsfag, tilrettelagt opplæring (TO) og særskilt tilrettelagt opplæring (STO).
  • Kl 1900 VG1 bygg- og anleggsteknikk, informasjonsteknologi og medieproduksjon,salg, service og reiseliv  

Torsdag 31.08 Kl 1800

  • VG2 studieforberedende og yrkesfag

Foreldremøtene starter i skolens kantine, deretter leder kontaktlærerne dere til klasserommene.

Velkommen til et godt foreldre – skole samarbeid! 
Velkommen til oss på Tiller videregående skole!

Dersom du har bruk for tegnspråktolk må du si fra til skolen om dette.

Med vennlig hilsen

Jon Anders Kleven
Rektor

Sist oppdatert 17.08.2023