Elevundersøkelsen 2023

Skjermbilde 2023-11-06 kl. 08.41.22.png

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk.

Dette er det viktig å vite om i elevundersøkelsen

Sist oppdatert 06.11.2023