Fysikk 2

Fysikk 2 er et fag som forutsetter at du har grunnlag fra Fysikk 1 og at du er motivert til å arbeide målrettet og selvstendig. Nettfaget Fysikk 2 er et krevende men meget interessant fag, samt at det gir deg ett realfagspoeng.

Hvordan foregår undervisningen?

Nettelevene i Fysikk 2 følger et opplegg i fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli først fravær ved manglende oppmøte.Her finnes for eksempel snarfilmer som forklarer eksempler og vanskelig stoff, løsninger på oppgaver og tempoplan. Her er det også mapper for innleveringer, lekser, sjekkpunkter og kontrolloppgaver.

Fysikk 2 gir deg grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å studere teknologi og ingeniørfag videre. Faget tar for seg interessante tema som kvantefysikk og relativitetsteori, samt feltteori og teoriene bak strøm. Det legges også opp til at nettelevene har et samarbeid.
Læreplan med kompetansemål finner du her. 

Vurdering og eksamen:

Du får laboratorieoppgaver som nettlæreren hjelper deg å komme i gang med. Disse skal du levere som rapport/innlevering til læreren. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Viktige datoer skoleåret 2023-2024:

Faglærere skoleåret 2023-2024:

  • Geir Arne Bosnes
  • Robert Kamben
Sist oppdatert 22.02.2024