Programmering og modellering X

ProgmodX - bilde 2 - koding

 Viktige datoer skoleåret 2023-2024:

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte.

Mer om faget:

Programmering og modellering X er et fag der du lærer deg å bruke programmering og andre verktøy til å modellere verden rundt deg. Med modellering menes prosessen der du lager modeller som representerer virkeligheten. Dette kan for eksempel være

  • fallskjermhopp 
  • fjernstyrt robot
  • spredning av smittsomme sykdommer 
  • utforskning av musikk og lyd 
  • bevegelsen til planeter 
  • utbredelsen av bestemte gener 
  • endringer i en dyrepopulasjon 
  • variasjon i strømpriser 
  • etc. 

Du skal gjennomføre et eget modelleringsarbeid, så du har gode muligheter til å velge noe du er interessert i å lære mer om. Læreplan

Faglærere skoleåret 2023-2024

  • Robert Kamben

Robotisering 
ProgmodX - bilde 3 - robot

 Modellering

ProgmodX - bilde 1 - modellering

 

Sist oppdatert 22.02.2024