Fransk II

Fransk II er for deg som har hatt fransk på ungdomsskolen. Faget går over to år og oppfyller kravet til 225 årstimer valgfritt fremmedspråk på videregående. 


Hvordan foregår undervisningen? 

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli først fravær ved manglende oppmøte. Faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. Hver uke deltar du i en nettsamtale og leverer oppgaver. Du tar kontakt med faglærer for å få hjelp og veiledning etter behov. Du kan til en viss grad velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fire uketimer + hjemmearbeid.

Læreplanen med kompetansemål finner du her.

Viktige datoer i fransk II skoleåret 2023-2024:

  • Digital oppstartssamling fransk II vg1: 29. august
  • Digital oppstartssamling fransk II vg2: 22. august
  • Fysisk samlinger: 
    • Fransk II vg1: 04. oktober
    • Fransk II vg2: 25. oktober
  • Halvdag- eller heldagsprøve: 23. november 2023 og 23. april 2024
  • Eksamensdatoer for gjeldende skoleår finner du her

Fransk II, vg1 skal ikke gjennomføre eksamen våren 2024.

Faglærer: 

Katrine Allegre

Vurdering og eksamen:

Etter år 2 settes det standpunktkarakter og du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

 

Sist oppdatert 22.02.2024