Informasjonsteknologi 1

IT 1 vil øke din bevissthet om den digitale verden vi lever i og informasjonsteknologiens muligheter, begrensninger og konsekvenser. Faget vil gjøre deg i stand til å designe nettsider og gjøre dem funksjonelle ved hjelp av prosedyreorienterte programmer.

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte.

Viktige datoer skoleåret 2023-2024:

 Faglærer skoleåret 2023-2024:

  • Geir Arne Bosnes
Sist oppdatert 18.04.2024