Samfunnsøkonomi 1

Faget vil gi deg en dypere forståelse av økonomiens gjennomgripende betydning for samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samfunnsøkonomi 2 bygger på det du har lært i Samfunnsøkonomi 1.

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæringen foregår via fagrommet på nett og gjennom nettmøter med faglæreren og resten av klassen. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte. På nettskolen har du færre obligatoriske møter per uke, men du må i gjengjeld jobbe mer på egen hånd med faget. Det er derfor mer fleksibelt å være nettelev, men du får også et større ansvar selv for å følge opp skolearbeidet og overholde frister. Arbeidsoppgavene vil være varierte, men å løse oppgaver ved hjelp av samfunnsøkonomisk teori vil være en sentral del av opplæringen.

Vurdering og eksamen:

Du viser din kompetanse i faget gjennom samtaler med læreren, skriftigle og muntlige innleveringer og interaktive tester. Samfunnsøkonomi 2 er et skriftlig fag med heldagsprøver og skriftlig eksamen. Samfunnsøkonomi 1 er et muntlig fag. Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i både Samfunnsøkonomi 1 og 2.

Viktige datoer for samfunnsøkonomi 1 skoleåret 2023-2024:

Faglærere skoleåret 2023-2024:

  • Samfunnsøkonomi 1: Gry Langø

Du kan lese mer om Samfunnsøkonomi ved å klikke her.

Sist oppdatert 18.04.2024