Kinesisk I

Alle som begynner på en offentlig videregående skole i Trøndelag kan velge å ta kinesisk gjennom nettskolen. Kinesisk I er et fellesfag som går over to år (vg1 og vg2).


Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på læringsplattformen Canvas. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli først fravær ved manglende oppmøte. Faget er delt inn i emner som du må jobbe med. Faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering, både skriftlig og i nettsamtaler. Du kan delvis velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fire uketimer + hjemmearbeid. 

Viktige datoer skoleåret 2023-2024 Kinesisk I, vg1:

  • Ny dato - Digital oppstartsamling Kinesisk I, vg1: 06. september 2023 kl. 12:00
  • Fysiske samlinger: 04. oktober 2023 og 08. februar 2024

Faglærer 2023-2024:

  • Zhe Feng Lisa Nordgård

Viktige datoer skoleåret 2023-2024 Kinesisk I (I+II), vg2:

Viktige datoer skoleåret 2023-2024 Kinesisk II (I+II), vg3

Sist oppdatert 19.04.2024