Informasjonsteknologi 2

IT2 vil gjøre deg enda mer bevisst på muligheter, utfordringer og konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi. Samtidig gir faget et godt grunnlag for videre studier til å bli programvareutvikler eller systemutvikler. Objektorientert programmering er i fokus på IT2. Faget er også nyttig for andre yrkesretninger på grunn av datateknologiens økende omfang og betydning, samt at det gjør deg til en bedre problemløser (teaches you how to think).

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte.

Selv om faget vil bli litt lettere hvis du har tatt IT1 før du begynner med IT2, er ikke dette et formelt krav. Vår erfaring er at motiverte elever gjør det godt i IT2 uten å ha tatt IT1 fra før. For noen vil det være nødvending å bruke litt ekstra tid hvis man er ukjent med innholdet i IT1 fra før.

Viktige datoer IT2 skoleåret 2023-2024:

Faglærere:

  • Informasjonsteknologi 2: Sindre Johan Heggheim

 

Sist oppdatert 18.04.2024