UTVEKSLING TIL YORK

På tur til York og ett år på York College😊 .png

Trondheim Katedralskole har for tiden 12 elever som tilbringer Vg2-året på utveksling i York i Storbritannia. De er elever på York College og bor hos vertsfamilier i og rundt byen.

Elevene går sammen med engelske ungdommer i de fleste fag, men har også noe undervisning i norsk og i historie gitt av norske lærere. Gjennom året tilbys det ekskursjoner til Edinburgh, London og andre steder.

I tillegg til de 12 elevene som er i York har vi også elever som har reist på utveksling til USA, Italia, Tyrkia og Filippinene. Planlegger du et utvekslingsår i Vg2-året ditt? Vi har lang erfaring og god kompetanse når det gjelder elever som reiser på utveksling.

Trøndelag vil ha 20 elevplasser i York skoleåret 23-24. Vi håper og tror at mange elever fra Katta vil være blant søkerne. Det er karakterene fra 1. termin i Vg1 som legges til grunn for opptaket! Studieleder og rådgivere kan informere deg mer om opplegget og søknadsprosessen. Søknadsfrist er 1. februar 2023.

Kan dette være noe for deg som går Vg1 ST eller MK i år? Da bør du og foresatte melde dere på digitalt infomøte 4. oktober. Der vil Trøndelag fylkeskommune og Akademiet Utveksling informere om opplegget, fagmuligheter, inntakskrav og kostnader.

Tirsdag 04.10. kl. 18.00 – 18.30: Digitalt infomøte for Vg1-elever med foresatte om Vg2-studietilbud i York, skoleåret 23/24. Påmelding senest kl. 12.00 dagen før.

Digitalt infomøte for Vg1 elever med foresatte om Vg2 studietilbud i York, skoleår 2023-2024 (pameldingssystem.no)