NYTTIG INFORMASJON FOR ELEVER OG FORESATTE

INFORMASJONSMØTE VG1 OG VG2 23 kopi.png

 Fra informasjonsmøtet på Vg1

 Fra informasjonsmøtet på Vg2

 

 

 

Du vil få tildelt skapplass for oppbevaring av div. skolesaker. Vi anbefaler at du
ordner med en hengelås så tidlig som mulig. Ikke ta i bruk skapet til lagring før
du kan låse det. Videre anbefaler vi at hengelåsen er av god kvalitet.

Elever i Trøndelag fylkeskommune tilbys flere digitale bevis. Appen PocketID er noe vi anbefaler at alle elever tar i bruk.

Les mer om dette og hvordan du kommer i gang med Pocket-ID.

Alle elever i Trøndelag fylkeskommune har nytte av SKOLEPORTALEN.

SKOLEPORTALEN gir deg tilgang til tjenester som Canvas (læringsplattform), Visma InSchool (fravær/karakterer), Office365 applikasjoner, samt gratis programvare (Officepakken og Ordnett). I tillegg finner du div. brukerveiledninger du kan ha nytte av.

Under finner du informasjon/veiledning knyttet til aktivisering av din elevbruker, hvordan få tilgang til trådløst nett på mobil/PC/Mac, installering og aktivering av Officepakken, samt skylagringstjenesten OneDrive.

AKTIVERING AV BRUKERKONTO

Før du begynner som elev i fylket mottar du en SMS med brukernavn og aktiveringskode. Brukerkontoen må aktiveres før du får tilgang til andre tjenester.

Ved aktivering av kontoen må du opprette et nytt passord og i tillegg bekrefte at du har lest og forstått IKT-reglementet for Trøndelag fylkeskommune. Aktivering av brukerkonto skjer via https://bruker.trondelagfylke.no På dette nettstedet kan du også senere bytte passordet ditt.

Video - Hvordan aktivere din elevbruker (laget av Ole Vig vgs.).

TILGANG TIL TRÅDLØST NETT

For PC/Mac: Velg trådløsnettet «Trondelag-FK»
Skriv inn ditt brukernavn og passord
Trykk «Koble til»
Ved spørsmål om å verifisere sertifikat på Mac eller PC - trykk «Fortsett»

Trådløsnett på mobil:

  •  Iphone – Følg fremgangsmåten for PC/Mac
  •  Android – EAP-metode – velg «PEAP». På Fase 2 godkjenning – velg «MSCHAPV2». CA-sertifikat – velg «Ikke bekreft». Identitet – velg ditt brukernavn. Ikke skriv inn noe på Anonym identitet. Skriv til slutt inn ditt passord og «Koble til».

Video - Hvordan koble til trådløst nett på PC/Mac og mobil (laget av Ole Vig vgs.).

TILGANG MICROSOFT OFFICE

Elever kan installere Office gratis på sin PC/Mac. Lisensen til Office er gyldig så lenge du er elev i fylket, og inntil 3 måneder etter at du har sluttet som elev. Office installeres via Skoleportalen - klikk på "Programvare" og let opp Office i listen over programmer.

Video -  hvordan installere og aktivere Office på din PC/Mac (laget av Ole Vig vgs.).

Etter at programmet er installert du aktivere Office. For å aktivere Office logger du inn med skole-e-posten din. E-posten din er brukernavnet ditt@elev.trondelagfylke.no

Direktelenke til Office-nedlastning:

https://aka.ms/office-install

LAGRING I OneDrive

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune har en ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en datamaskin (PC eller MAC), som må oppfylle noen tekniske minstekrav, eller du kan kjøpe én ny PC subsidiert av fylkeskommunen som inkluderer garanti og ulykkesforsikring for perioden.

INFORMASJON OM ELEV-PC-ORDNINGEN 

 

 

Fylkeskommunen har vedtatt et felles skolereglement for alle videregående skoler i fylket. Norsk og engelsk utgave. I tillegg finner du her felles IKT-reglement og rutiner som gjelder for klager på opplæringen.

Fravær fra skolen som skyldes helse- og velferdsgrunner unntas fra 10-prosentregelen, men det må foreligge dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig for å få gyldig fravær ført.

Fravær fra skolen som skyldes f.eks. obligatorisk kjøreopplæring, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå kan unntas fra 10 prosentregelen dersom dette fraværet dokumenteres.

Det er viktig å huske på at læreren må, uavhengig av fraværsgrensa, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi eleven karakter.

Fraværsgrensa er på 10%. Så lenge totalfraværet i et fag er på under 10% vil eleven ikke miste fagkarakteren. Fravær på under 10% kan for eksempel dokumenteres med egenmelding. Viktig å vite at fravær som kun dokumenteres med egenmelding vil telle mot fraværsgrensa, men fraværet vil ikke telle negativt på vurderinga av elevens orden.

 

Dersom du står i fare for ikke å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag skal du og foresatte få et skriftlig varsel om dette. Etter at du har fylt 18 år blir ikke foresatte varslet.

 

 

 

Om det er noe du lurer på kan du sende en e-post til skolens postmottak: