Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT)
Foto: Solveig Brandal

Oppfølgingstjenesten er en tjeneste som tilbys elever som har avbrutt sin opplæring i videregående skole, eller for ungdommer som har takket nei til tilbud om opplæring.

Oppfølgingstjenesten formidler kontakt mot arbeidslivet via NAV.

Oppfølgingstjenesten tilbyr veiledningssamtaler og kontakt opp mot andre tjenester som f.eks PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste.

Hanne Husby har ansvaret for oppfølgingstjenesten ved skolen. 

Har du spørsmål?

Elisabeth Buhaug Moum
Avdelingsleder HO, TO, elevtjenesten og ressursteamet
74 17 45 14 41 60 33 99
Hanne Nordbø Husby
Faglærer i Biologi, Naturfag og Råvarer, produksjon og kvalitet og YFF - RM
74 17 65 89 98 81 78 15
Sist oppdatert 25.06.2024