Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT)
Foto: Solveig Brandal

Oppfølgingstjenesten er en tjeneste som tilbys elever som har avbrutt sin opplæring i videregående skole, eller for ungdommer som har takket nei til tilbud om opplæring.

Oppfølgingstjenesten formidler kontakt mot arbeidslivet via NAV.

Oppfølgingstjenesten tilbyr veiledningssamtaler og kontakt opp mot andre tjenester som f.eks PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste.

Hege Bjerkan har ansvaret for oppfølgingstjenesten ved skolen.

Har du spørsmål?

Hege Ystmark Bjerkan
Miljøveileder
74 17 97 91 41 68 47 84
Sist oppdatert 08.08.2019