Ungdomsteamet og NAV-kontakt

løvetann.jpg
Foto: Solveig Brandal

Ungdomsteamet

Dette er et forebyggende lavterskeltilbud til ungdommene som bor i kommunen. Målgruppen er ungdom mellom 13-25 år som av ulike årsaker står i fare for å utvikle rusproblemer, utfordrende atferd eller dårlig psykisk helse.

Vi kan gi tilbud til blant annet unge som:

 • Er utprøvende i forhold til rus eller har venner som ruser seg
 • Har høyt skolefravær eller skolevegring
 • Har droppet ut eller står i fare for å droppe ut av videregående
 • Har utfordringer eller konflikter i hjemmet, på skolen eller i fritida
 • Viser aggresjon eller annen utfordrende atferd
 • Er utsatt for eller utfører mobbing
 • Sliter med sin seksuelle identitet
 • Preges av personlige eller familierelaterte hendelser
 • Har utfordringer i forhold til sin psykiske helse.

Vi kan bidra med blant annet dette:

 • En trygg voksen å snakke med
 • Sinne-  eller følelseskontrolltrening
 • Trening i sosiale ferdigheter
 • Trening i å ta smarte valg
 • Samtaler for å bedre eller endre egen situasjon
 • Hasjavvenningskurs

Ungdomsteamet består av Gunnar Delbekk og Tone Tenden. Vi har kontortid på helsesøsters kontor onsdager 10.00-12.00 og kan kontaktes på e-post eller telefon.

Gunnar Delbekk
 
 993 39 166

Tone Tenden

 902 82 484

Melhus kommune/ungdomsteamet sin hjemmeside finner du her:

NAV i skole

NAV er tilstede på Melhus Vgs

 • hver onsdag 12-15.30
 • tirsdag i oddetallsuker 12-15.30
 • fredag 12-15.30 etter avtale

HVA SKJER HVIS DU SLUTTER PÅ SKOLEN FØR DU ER FERDIG UTDANNET?

NAV-kontakten kan gi deg

•          råd og veiledning i hverdagsøkonomi og gjeld, økonomisk stønad og bolig

•          informasjon om NAV-rettigheter og plikter

•          kontakt med arbeidslivet og arbeidsgivere

•          kontakt med andre instanser i og utenfor NAV

Hvis du har behov for kontakt med meg når jeg ikke er her: Ring, send SMS eller mail, så avtaler vi en samtale. Alle som jobber i NAV har taushetsplikt. Stikk innom kontoret om du har behov for hjelp.

Kontaktperson

Eva-Lill Møllevik

413 77 646                                       

Sist oppdatert 22.08.2019