Ungdomsteamet og NAV-kontakt

løvetann.jpg
Foto: Solveig Brandal

Ungdomsteamet

Vi er et tilbud til ungdommer mellom 13-25 år som bor i kommunen. Vi er en del av psykisk helse og rus i Melhus kommune. Vi tilbyr hjelp til deg som synes at ungdomstiden kan være litt trøblete. Føler du deg nedstemt, er du mye redd, strever med motivasjonen, eller ønsker du å snakke med noen om rus? Har du det vanskelig hjemme, eller har du tanker om at du ikke har lyst å leve? 

Ta gjerne kontakt med oss. 

Aud Stenseth 475 05 753

Tone Fredriksen Tenden  902 82 484

Melhus kommune/ungdomsteamet sin hjemmeside finner du her:

NAV-kontakt

NAV-kontakten kan gi deg

•          råd og veiledning i hverdagsøkonomi og gjeld, økonomisk stønad og bolig

•          informasjon om NAV-rettigheter og plikter

•          kontakt med arbeidslivet og arbeidsgivere

•          kontakt med andre instanser i og utenfor NAV

Hvis du har behov for kontakt: Ring, send SMS eller mail, så avtaler vi en samtale. Alle som jobber i NAV har taushetsplikt. 

Kontaktperson

Eva-Lill Møllevik

413 77 646                                      

Sist oppdatert 05.09.2023