Skolehelsetjeneste

Trær hovedinngang 1.jpg
Foto: Solveig Brandal

Skolehelsetjenesten er et lovfestet tilbud til elevene på skolen. I skolehelsetjenesten driver vi ikke behandling, men kan gi råd og veiledning, og kan ved behov henvise videre.

Helsesykepleier på skolen er Bente Vikran Ingebretsen.

Hun er å treffe på skolen hver mandag og torsdag, og i tillegg hver tirsdag i partallsuker. Drop-inn mellom kl 12.00 og 13.00.

Tema du kan ta opp med henne er bl.a.

  • SEKSUALITET   
  • MOBBING PSYKISK HELSE 
  • SORG
  • KRISER
  • FAMILIEPROBLEMER og   VENNEPROBLEMER
  • KJÆRLIGHET og ENSOMHET
  • PREVENSJON og GRAVIDITET 
  • RUS, SAMLIV,  VOLD og OVERGREP
  • KJØNNSSYKDOMMER
  • KOSTHOLD og SPISEFORSTYRRELSER                

Sikre deg en time ved å trekke en lapp med et klokkeslett fra plakat på døren til kontoret hennes.

Helsesykepleieren samarbeider med bl.a. helsesykepleier og lege ved helsestasjon for ungdom, Psykiatrisk sykepleietjeneste (PPT), fysioterapeut, skolens rådgivere og lærere, og Barne og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP).

Stikk innom for en prat. Du kan også ringe eller sende SMS til 

helsesykepleier Bente Vikran Ingebretsen  91 55 41 56 

eller eventuelt sende mail til

Se også:

https://www.facebook.com/HelsestasjonforungdomiMelhus?fref=ts 

Sist oppdatert 12.08.2019