Rådgivertjenesten

Rådgivere
Tone Lise Ludvigsen, Marianne Jordhøy og Anita Grøtan. Foto: Solveig Brandal

Ønsker du å finne ut mer om mulighetene til utenlandsstudier? Er du usikker på om du har valgt fag som er riktige for deg? Er det noe du synes er vanskelig å snakke med venner, familie eller lærere om?

Rådgiverne på Melhus hjelper elevene med råd og veiledning i forbindelse med utdannings- og yrkesvalg. De kan være en samtalepartner for elever i en vanskelig situasjon, eller formidle kontakt med andre som kan hjelpe. Rådgiverne samarbeider med lærerne om å følge opp elever ved behov, og kan formidle kontakt med PPT eller andre instanser. De hjelper elevene med å finne seg til rette i skolehverdagen.

De driver også karriereveiledning individuelt, og koordinerer avviklingen av Universitetsturneen og annen relevant informasjon og formidling om videre studier og yrkesvalg. Deres oppgaver er også å hjelpe deg til å reflektere over egne egenskaper opp mot mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet.

Rådgivere på Melhus

Tone Lise Ludvigsen  

Tone Lise har ansvar for ST, ID og PB og karriereveiledning.

Anita Grøtan

Anita har ansvar for 1EL, 2EE, 1RM, 2KS og TO

Marianne Jordhøy

Marianne har ansvar for 1HO, 2BU, 2HE, 1BA, 2KE, 1SS, 2SS.

Lurer du på noe!

Sist oppdatert 12.12.2019