Intensive eksamenskurs høsten 2022

Er du elev, privatist, lærling eller OT-ungdom med 1 eller IV i ett eller flere fag etter endt skoleår, så kan du ta intensive kurs før høsteksamen. Tilbudet er gratis.

Frist for påmelding er 10. august 2022.

Du finner mer info på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune: Intensive kurs - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)