Møter for foresatte

klasse_demokrati.png

I uke 38 inviterer vi alle foresatte til elever på vg2-trinnet til et møte med skolen.

  • Vg2 yrkesfag mandag 18. september kl. 18.30-20.00.
  • Vg2 studieforberedende torsdag 21. september kl. 18.30-20.00.

Invitasjon til møter med foresatte på Vg2-trinnet i uke 38

Oppmøte begge kvelder er i elevkantina i Origo. Bruk skolens hovedinngang.

Presentasjon fra møte for foresatte VG2 yrkesfag 18.09.23

Presentasjon møte for foresatte Vg2 studieforberedende 21.09.23

I uke 36 inviterer vi alle foresatte til elever på vg1-trinnet til et møte med skolen:

  • Vg1 studieforberedende mandag 4. september kl. 18.30-20.00.
  • Vg1 yrkesfag tirsdag 5. september kl. 18.30-20.00.

Invitasjon, møte for foresatte VG1

Velkommen til Steinkjer videregående skole!

Presentasjoner brukt i møtene

Presentasjon møte for foresatte vg1 SF 04.09.23

Presentasjon møte for foresatte vg1 yrkesfag 05.09.23