Hospitering

Foto: Ronny Danielsen
Foto: Ronny Danielsen

Hospitering er en fin mulighet for ungdomsskoleelever til å prøve ut utdanningsprogram ved en videregående skole. Følg med her for info om høstens hospiteringsuker på Strinda.

Hospitering på Restaurant- og matfag uke 45 og 46.

Det nærmer seg hospitering for 10. Trinn i VGS. Tilbakemeldingen fra i fjor var svært gode, så vi kjører samme opplegget og har fokus på de ulike retningen Restaurant- og matfag på Strinda vgs. har. Vi er den eneste skolen i Trøndelag som har alle tre retningen innenfor Vg2 Restaurant – og matfag.

Elevene vil få muligheten til å hospitere praktisk over to dager med fire ulike opplegg/innhold. Her får de muligheten til et lite innblikk i våre 11 retninger innenfor fag og svennebrevretningene. Vi har plass til 24 elever per. Gruppe over fire tidsrom, altså totalt 96 elever.

Gjennomføring

Grupper på 24 elever får tilbud om praksis over to dager. Dere deles inn i fire ulike grupper, med 6 på hver gruppe med egen lærer og evt. lærling

Dere skal innom to praktiske opplegg (2 x 3 timers undervisningsopplegg med lunsj mellom øktene) hver dag. Dere skal få en praktisk økt som kokk, servitør, baker/konditor og matproduksjon i løpet av to dager. Dette for å få et innblikk i de fagene og retningen vi har på Restaurant- og matfag på Strinda vgs.

Uke 45

• Gruppe 1: Mandag 6 og tirsdag 7 november – 24 stk.

• Gruppe 2: Torsdag 9 og fredag 10 november – 24 stk.

Uke 46

• Gruppe 3: Mandag 13 og tirsdag 14 november – 24 stk.

• Gruppe 4: Torsdag 16 og fredag 17 november – 24 stk.

Praktisk informasjon:

• Alle må ha med gode sko, bukse og hvit t-skjorte å jobbe i. Vi låner ut forstykker/forklær

• Alle får lunsj + at de får med seg det de lager hjem

• Oppmøte kl. 08:00 alle dager i kantina, se etter skilt med Restaurant- og matfag

Ved spørsmål kontakt avdelingsleder Geir-Rune Larsen geila@trondelagfylke.no , mobil 93062571.

 

Hospitering på Idrettsfag uke 45 og 46.

Det nærmer seg hospitering for 10. trinn i videregående skole. Vi har satt av 7., 14. og 16.november fra kl 09.00-13.00.

Påmelding til hospitering skjer via you-portalen som åpner i uke 40 og rådgiverne på ungdomsskolene er behjelpelig med påmelding. 

Praktisk informasjon:

 • Alle møter i skolens kantine klokka 09.00.
 • Informasjon om skolen og idrettsfag fram til kl.13.
 • Ta med egen matpakke

Pga kapasitetsproblem, så har vi ikke anledning til å tilby 10.klassinger deltakelse i teori- eller praktiske fag.

Vel møtt 😊

Hilsen avdelingsleder Idrettsfag, Berit Grøtte

Tlf 47233621, epost: bergro@trondelagfylke.no

 

Hospitering på studiespesialiserende studieprogram uke 45 og 46.

Det nærmer seg hospitering for 10. trinn i videregående skole. Vi har satt av 8., 9. og 15.november fra kl 09.00-13.00.

Påmelding til hospitering skjer via you-portalen som åpner i uke 40 og rådgiverne på ungdomsskolene er behjelpelig med påmelding. 

Praktisk informasjon:

 • Alle møter i skolens kantine klokka 09.00. Man blir tatt med til rommet man skal være i løpet av dagen.
 • Informasjon om skolen og studiespesialiserende program fram til kl.13.
 • Ta med egen matpakke. Det er også mulighet for å kjøpe mat i skolens kantine.

Pga kapasitetsproblem, så har vi ikke anledning til å tilby 10.klassinger deltakelse i teori- eller praktiske fag på studiespesialiserende.

Vel møtt 😊

Hilsen avdelingsleder studiespesialiserende, Svein J. Hansen

Tlf 91796858, epost: svehan@trondelagfylke.no

Hospitering på Elektrofag uke 45 og 46.

Hospitering for elektro i ukene 45 og 46 foregår mandag onsdag torsdag og fredag fra 10 til 14. Plass til 15 elever per dag. Meld dere på gjennom YOU-portalen.

Alle møter i skolens kantine kl 10. Ta med egen matpakke. Det er også mulighet for å kjøpe mat i skolens kantine.

Hilsen avdelingsleder Elektrofag, Jan Inge Pedersen

tlf: 74 17 81 86 / 957 01 846, epost janped@trondelagfylke.no

Hospitering Helse- og oppvekstfag

Vi ønsker å gi alle 10.-klassinger som hospiterer inspirasjon og motivasjon for å ta et godt utdanningsvalg over til videregående skole. Velkommen til HO!

Dagene vi har satt av er følgende:

 • Mandag 6. november kl.08.15 – 12.30
 • Tirsdag 7. november kl.10.00 – 14.00
 • Onsdag 8. november kl.10.00 – 14.00
 • Torsdag 9. november kl.10.00 – 14.00
 • Fredag 10. november kl.09.00 – 12.30
 • Onsdag 15. november kl.10.00 – 14.00

Oppmøte alle dager i kantina, se etter skilt på bord med Helse- og oppvekstfag     

Ved spørsmål kontakt avdelingsleder Tone Guttormsen,
mobil:92242412 mail: tongut@trondelagfylke.no

Hospitering Helsefag med studiespesialiserende (HESK)

Vi ønsker alle 10.-klassinger velkommen til hospitering i uke 45

Elever fra klasse 1HKA (HESK) vil gi informasjon om hvordan det er å gå dette studieløpet. 

 

 • Mandag 6. november kl. 10.00 - 12.00
 • tirsdag 7. november kl.10.00 – 13.00

Oppmøte i kantina kl. 10.00, se etter skilt på bord med HESK

Ved spørsmål kontakt avdelingsleder Tone Guttormsen,
mobil:92242412 mail: tongut@trondelagfylke.no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sist oppdatert 19.06.2024