Restaurant- og matfag

Er du interessert i kosthold og ernæring? Liker du å tilberede og servere mat? Da er Restaurant- og matfag kanskje noe for deg.

Vg1 på Restaurant- og matfag er det første av en normalt 4-årig utdanning. Etter Vg1 kan du velge mellom 11 fag innen Restaurant- og matfag. Uansett hvilken retning du velger, åpnes dørene for gode utdannings- og karrieremuligheter. Utdanningsprogrammet vårt er også fleksibelt. Føler du at et annet av yrkene innenfor Restaurant- og matfag passer bedre for deg, kan du bytte uten at du må "rykke tilbake til start".

Den praktiske delen av opplæringen får du gjennom prosjekt til fordypning og i programfagene Vg2 Kokk- og servitørfag, Vg2  Baker og konditor og Vg2 Matproduksjon.

Matfagsbransjen er Norges nest største næring med ca. 50.000 arbeidsplasser. Mat er verdens viktigste råstoff og er stadig en mangelvare. I Norge skal matproduksjonen økes med 20 % de nærmeste årene. Det vil si at bransjen trenger mange dyktige fagfolk i fremtiden.

Uansett hvilken retning du velger er det lett å finne jobber. Mange bedrifter ønsker at akkurat du skal begynne hos dem! Hvis du viser interesse, har gode holdninger, lavt fravær, bra fysikk og gode karakterer er dine sjanser svært store for at du får deg en attraktiv lærlingplass.

Strinda videregående skole har totalt åtte kjøkken, serveringslokaler eller verksteder som er spesielt tilrettelagt for Restaurant- og matfag. Gruppene på Vg1 er organisert i team som består av tre grupper. Disse har praksisundervisning på verksted to til tre dager i uken. Vg1 disponerer to kjøkken til praksisundervisningen samt alle Vg2-kjøkken, serveringslokaler og verksteder i prosjekt til fordypning.

Strinda videregående skole har knyttet til seg flere store og interessante samarbeidspartnere i næringslivet både innenlands og utenlands. Samarbeidspartnere innenlands er bedrifter som du vil lære å kjenne ved at de gir forelesninger/presentasjoner av seg og sitt fagområde. Du vil også få være med på bedriftsbesøk og eventuelt utplassering i prosjekt til fordypning. Internasjonalt har Strinda videregående skole knyttet seg opp mot skoler i Sverige, Finland, Polen, Spania, Italia og Ungarn. Hvert år deltar våre elever på ulike utvekslingsprosjekt hvor man jobber i en bedrift og blir bedre kjent med landets matkultur og språk. I tillegg får noen av våre elever også muligheten til å delta i konkurranser som for eksempel Tinecupen.

Sjekk denne Sway-presentasjonen om Restaurant- og matfag på Strinda vgs.

Følg Strinda restaurant- og matfag på Facebook

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Restaurant- og matfag gir deg en solid plattform innen faget og gjør deg i stand til å velge videre utdanningsvei.

 • Andre år

  På Vg2 velger du den yrkesretningen som interesserer deg mest. Du kan velge mellom: baker, konditor, restaurantkokk, ernæringskokk, servitør, ferskvarehandler, kjøttskjærer, pølsemaker, slakter, fagarbeider industriell matproduksjon og fagarbeider sjømatproduksjon. Gjennom begge årene på Strinda får du anledning til å gjennomføre selvstendige prosjekt til fordypning i programfagene. Den praktiske delen av opplæringen skjer gjennom utplassering i en eller flere bedrifter. Når du skal søke lærlingeplass, er det viktig å huske at arbeidsgiver er like opptatt av punktlighet, lavt fravær, fysisk form som gode karakterer.

  Vg2 Baker og konditor

  Vg2 Baker og konditor handler om produksjon av baker- og konditorvarer og om råvarebehandling, teknikker og teknologi i ulike produksjonsprosesser. 

  En baker lager forskjellige deiger til brød, boller, loff, rundstykker og andre bakervarer manuelt og maskinelt. Faget er opprinnelig et håndverksfag, men i dag tas moderne teknologi mer og mer i bruk. Dette har lettet hverdagen for bakeren både når det gjelder løfting og bruken av nattarbeid.

  Konditor er et kreativt yrke, og pynting og sammensetning av kaker er konditorens spesialfelt. Som konditor kan du få jobb i konditorier og bakerier med produksjon av konditorvarer. Andre arbeidssteder kan være hoteller, restauranter og andre storhusholdninger.

  Vg2 Kokk- og servitørfag

  Reiselivsnæringen er verdens største industri og den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser. Hotell- og restaurantbransjen vil i årene som kommer ha et stort behov for faglært personell på alle nivåer. Som kokk eller servitør venter "en hel verden av muligheter". Gjennom internasjonaliseringsprosjekt som Strinda deltar i er flere elever utplassert i bedrifter i europeiske land et par uker. I tillegg deltar elever i både nasjonale og internasjonale konkurranser.

  Uansett ambisjoner er kokkfaget et håndverk som gir deg store muligheter når det gjelder valg av arbeidssted, arbeidsmiljø, arbeidstid og med tanke på hvor langt du vil drive det. Uansett om du ønsker deg jobb i lokalmiljøet eller du vil ut i verden, gir kokkutdanningen deg muligheter som kun begrenses av din egen fantasi. Mat- og restaurantmiljøet blir stadig mer internasjonalt. Kokker snakker egentlig samme "språk" - bare ulike dialekter. Med fagbrev innen kokkefaget kan du begynne å planlegge en spennende framtid.

  Som kokk er arbeidsoppgavene dine knyttet til matlaging og anretning av mat, anvendelse av råvarer, komponere menyer og prisberegning. Utvikling av nye produkter, retter og oppskrifter er også relevante arbeidsoppgaver.

  En kokk skal kunne tilberede mat for alle typer mennesker og anledninger, og må kunne arbeide planmessig, selvstendig og i team. Du må være glad i å lage mat, ha estetisk sans, være kreativ og nøyaktig, ha god personlig hygiene og økonomisk sans. Du bør like å skape trivsel og velvære, ha gode kommunikasjons-evner og være serviceorientert. Det betyr at god fysisk form og evnen til å holde et høyt tempo ikke bare er en fordel men faktisk en betingelse for at du skal lykkes. Til gjengjeld får en god kokk det igjen i form av fornøyde gjester, trivelige kollegaer og et yrke hvor man kan utvikle seg stadig videre.

  Som ernæringskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

  Ernæringskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost. Sentrale arbeidsområder er alt fra behandling av råvarer, kostplanlegging, sammensetting av ulike dietter, budsjettering og menyplanlegging.

  Ernæringskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel.

  Servitøren er bedriftens ansikt utad og skal i samarbeid med kokken presentere varmmat, kaldmat, desserter og bakervarer på en måte som stimulerer både appetitt og kjøpelyst. Servitørens spesielle oppgave i bedriften er å motivere til mer salg gjennom menyforståelse, menneskekunnskap og en profesjonell holdning til faget. Dette innebærer et samsvar mellom produktkunnskap, rasjonell arbeidsteknikk og evne til å yte god service. Servitøren skal gjennom sin holdning og adferd skape interesse for bransjens produkter gjennom å framheve det estetiske, og skape den "gode opplevelsen" for gjesten.

  Som servitør jobber du med å kombinere mat og drikkevarer til ulike menyer, samt presentere og servere disse på en faglig korrekt måte. Tilberedning, anretning og servering av varme og kalde drikker, alkoholfrie og alkoholholdige hører også med til en servitørs hverdag. I tillegg skal du kunne sette i stand lokaler for ulike anledninger.

  En servitør må kunne arbeide planmessig og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må ha god presentasjonsevne, både muntlig og skriftlig, gode språkkunnskaper, og en positiv og innbydende fremtreden. Du må ha god kommunikasjon med kolleger og gjester, og vise forståelse for gjestens ønsker og behov.

  Etter avsluttet fagutdanning finnes det også et rikt tilbud av påbygningskurs innen mat, vin, markedsføring og ledelse både i Norge og utlandet. I tillegg gir påbygning i allmennfag studiekompetanse. Det åpner veien til høyere utdanning både i Norge og utlandet. Etter avsluttet læretid er mulighetene meget gode for videreutvikling eller spesialisering. Med videreutdanning i ledelse er mulighetene gode for arbeid som hovmester, restaurantsjef eller tilsvarende. Spesialisering kan være å utdanne seg som bartender, vinkelner (sommelier).

  En ferskvarehandler jobber med å bearbeidede kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer til salg i butikk og ferdigstille produkter til cateringvirksomhet. Som ferskvarehandler jobber du hovedsakelig i supermarkedenes kjøtt- og ferskvareavdelinger eller i spesialforretninger. Kundebehandling er en sentral del av jobben, og man må ha gode kunnskaper om råvarene og hvordan disse tilberedes.

  Vg2 Matproduksjon

  Matproduksjon gjør deg kvalifisert for et yrke innenfor bearbeiding av råvarer og produksjon av mat. Det er de ansatte i denne bransjen som sørger for at du kan finne alle nødvendige matvarer i butikkhyllene. 

  Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.

  Som pølsemaker er det dine arbeidsoppgaver å foredle råvarene fra slaktet til forskjellige kjøttprodukter. Dette omfatter deiger, farser, forskjellige pølsesorter, posteier, og påleggsvarer som ruller, skinker og farsepålegg. Bacon og andre salte og røkte produkter samt spekemat og spekepølser hører også med blant varene som pølsemakeren lager. Råvarekunnskap, reseptberegning og kalkulasjon er også viktige områder som pølsemakeren må beherske i tillegg til kunnskaper om hygiene og lover og forskrifter som gjelder bransjen.

  Slakteryrket er et av verdens eldste yrker og danner grunnlaget for all videre kjøttvareproduksjon. Slakteren er den første som kommer i kontakt med slaktet, og faglig dyktighet og vurderingsevne er av største betydning for å sikre gode råvarer. Yrket omfatter behandling av slaktedyrene fra bondens fjøs til ferdig slakteskrott. Som slakter får du trening i bruk av verktøy og tekniske hjelpemidler, dyrebehandling. Lære om anatomi, slaktets kvalitet og faglig håndferdighet. Du vil også få opplæring i hygiene, slakteforskrifter og kjøttkontroll.

  Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse. Arbeidsoppgaver er knyttet til å starte og stille inn produksjonsutstyr, styre produksjonen fra start til produktet er ferdig, kunne foreta enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid og utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

  Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat). Fagarbeidere i sjømatproduksjon er ansatt i bedrifter som lager sjømat. Fagarbeideren kan følge produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Geir Rune Larsen
Avdelingsleder Restaurant- og matfag
74 17 81 61 93 06 25 71