Elevtjenesten

Elevtjenesten Strinda vgs. skoleåret 2022-2023.

Om jeg vil lykkes i
å føre et menneske mot et bestemt mål,
må jeg først finne mennesket der det er, 
å begynne akkurat der. (
Søren Kierkegaard)

Jan-Roar, Rannveig, Jomar, Ingvild, Betty, Lars, Eva, Jannicke, Laila og Mari.

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesykepleier og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Alle i elevtjenesten har taushetsplikt.

Eksempler på ulike utfordringer du som elev kan få hjelp med:

  • At du strever med fag
  • Karriereveiledning
  • Vansker i skolemiljøet, f.eks. mobbing eller mistrivsel
  • Sosiale, helsemessige og personlige problemer av ulik art
  • Struktur i hverdagen og studieteknikk


Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring er et tilbud for elever som ikke har søkt skoleplass, takker nei til skoleplass eller avbryter skolegangen. Jobber forebyggende i skolen og har samtaler med alle elever som vurderer avbryte skoleløpet. OT samarbeider med NAV og kan gi råd og veiledning om veien videre.

Du kan ta kontakt med elevtjenesten ved å besøke oss i 2. etg. Over ekspedisjonen eller via Elevhjelpa:

Lenke til Elevhjelpa

Skolens elevtjeneste og skolehelsetjeneste:

Betty Rabben
Fagleder for elevtjenesten. 
74178126 41009092

Benthe Hansen
Rådgiver for Helse- og oppvekstfag.
Tlf. 74174263/ 41619928

Laila Werenskiold
Rådgiver for STUSP VG1, VG3 og Påbygg
74178205 46904208

Jomar Kvithyll
Rådgiver for STUSP VG2, ID VG1, VG3, VG4 og Restaurant- og matfag
74178619 93296447

Jan-Roar Fagerli
Rådgiver for ID VG2 og Elektrofag
74178187 90692371

Rannveig Odnes
Miljøterapeut/barnevernspedagog og oppfølgingstjenesten (OT)
74178254 92435013

Mari By Storholm
Miljøterapeut/barnevernspedagog og SOME-ansvarlig. #Strindaprat
74174684 41547612

Lars Vanvikmyr
Gruppeleder TO
Miljøterapeut/vernepleier og skolens ruskontakt
74178207 48262418

Eva Cecilie Bjerkhoel
Helsesykepleier
94877628

Siv Aase Hageskal

Helsesykepleier
95881589

 

Sist oppdatert 07.03.2023