Elektrofag og datateknologi

En unik håndtverksutdanning! 

Veien til et interessant yrke
Har du gjort deg opp en mening om hva du vil bli? Vet du at yrkesfag gir deg stor valgfrihet og mange muligheter, både under selve utdanningen og etter at du har avlagt fagprøven?

Vil du vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin eller et sikringsskap? Er du interessert i ny teknologi? Synes du at installasjon og vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer høres interessant ut? Da kan Elektrofag og datateknologi være det riktige valget for deg.

Hovedløpet for utdanningen er to år i skole og to år som lærling - som oftest i privat bedrift. Lærlingeplass er noe du skaffer selv. Som lærling får du lønn under utdanning.

Når du begynner på Elektrofag og datateknologi, må du være forberedt på å arbeide selvstendig og effektivt. Det er mange praktiske oppgaver du skal løse i løpet av skoleåret. Elektriske kabler skal trekkes, utstyr skal kobles opp og elektriske apparater skal konfigureres. Det er du som elev som må utføre arbeidet selv. Videre skal alarmer kobles slik at innbrudd forhindres. Brann skal oppdages øyeblikkelig ved hjelp av anlegget du kobler opp. For å utføre arbeidet riktig, må du også kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere anleggene.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Logisk tenkemåte og kreativitet er viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Vi legger vekt på at teori også læres gjennom praktiske øvinger. Gjennom virkelighetsnær opplæring ønsker vi at du som elev får både praktisk og teoretisk grunnopplæring i elektrofagene. Som elev på Elektrofag og datateknologi vil du oppleve at selvstendig arbeid er viktig for å kunne løse praktiske oppgaver selv . På Vg2 får du muligheten til å teste din kompetanse gjennom utplassering i bedrift. Vi har et godt samarbeid med bedrifter i Trondheimsområdet.

Lærerne på Elektrofag og datateknologi er med på å skape et godt arbeidsmiljø der alle har ansvar for at opplæring i faget forgår med gjensidig respekt.

Sjekk ut Elektrofag og Automasjon sin Youtubekanal

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Det første året vil du få opplæring i fagene Elektroniske kretser og nettverk og Energi og styresytemer. Videre er forståelse, fagspråk, enheter, formler og HMS viktige emner for å kunne jobbe trygt og sikkert i elektrofagene. Elektrisitet er farlig og strøm og spenning må brukes riktig. Det er et stort regelverk for hvordan dette skal gjøres. Bevis på din kompetanse får du i form av et fagbrev.

 • Andre år

  Vg2 Automatisering

  På Vg2 og Vg3 automatisering vil du få opplæring som kan føre frem til fagbrevene automatiker eller tavlemontør. Jobbene i dette fagområdet ligger innenfor industri. Fagene handler om styring og regulering av prosesser, måleteknikk, elektroberegninger og mekanikk. Automatisering er en sammensatt utdanning med opplæring i mange emner.

  Sjekk Strinda Automasjon på Facebook.

  Facebooksiden og Youtubekanalen for Elektrofag og Automasjon viser elevaktiviteter i løpet av skoleåret. Her er et eksempel fra robotukene på Automasjon hvor grupper konkurrerer om å lage den beste applikasjon.

  Vg2 Data og elektronikk

  Etter Vg2 Data og elektronikk vil du kunne ta fagbrevene telekommontør, produksjonselektroniker eller dataelektroniker (Vg3). Her er det lave spenninger og signaler som gjelder. Brannalarm, adgangskontroll, antennesignal, kretskort, forsterkere og lodding er ting som du vil lære om her. Du vil kunne arbeide med installasjon av svakstrøm i hus og heim, offentlige bygg og industri eller med kretskortproduksjon og utvikling.

  VG 2 Elenergi

  Elenergi er den største utdanningen når det gjelder antall elever. Fagbrevet elektriker er veldig populært og de fleste som går her blir det. Installasjon av elektrisitet i hus, offentlige bygg og industri er arbeidsområdene her. Du vil også kunne ta fagbrev blant annet innfor innenfor tog eller flyindustrien.

  Se fullstendig oversikt over mulige fagbrev her.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Jan Inge Pedersen
Fagleder m/personalansvar
74 17 81 86 95 70 18 46