Litt historie

Strinda vgs. utvendig bilde

Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok i desember 2008 at flere skoler i Trondheim skulle slås sammen. Ladejarlen videregående skole, Strinda videregående skole samt Helse- og oppvekstfag fra Brundalen vgs. representerer i dag den nye sammenslåtte skolen Strinda videregående skole. Høsten 2013 flyttet Strinda videregående inn i nytt skolebygg på Tyholt.

Gamle Strinda vgs.Strinda videregående skole 1955. Foto: Joar Tapper Brobakk

Skolen ble etablert høsten 1933 av Strinda kommunestyre som en 1. middelskoleklasse som hadde ettermiddagsundervisning på Berg skole. Den ble administrert av Berg skoles ledelse og fikk sin undervisning av denne skolens lærere. I 1934 fikk skolen navnet Strinda kommunale middelskole. Lokaler ble leid av Gerhard Schønings skole i Trondheim kommune. I 1955 flyttet skolen til nytt bygg på Tyholt i Strinda kommune. Elevmassen besto av realskole- og gymnaselever. Skolen ble rent gymnas 1965. Da overtok Fylkeskommunen eiendomsrett og ansvar for skolen.

Som følge av loven om videregående opplæring i 1977, fikk skolen navnet Strinda videregående skole. Skolen fikk nytt tilbygg i 1979, med kantine, bibliotek, lesesal, scene og klasserom (hentet fra Wikipedia).

Foto: Jan Habberstad

Mer informasjon om Strinda vgs. sin historie finnes på Strinda historielag sine nettsider.

Ladejarlen vgs.

Ladejarlen vgs. hviler på historisk grunn. Ladejarlene og storfolk etter dem antas å ha hatt brygger og kai i vika der Ladehammeren reiser seg fra fjorden. Her ble det utført handel, langskip til vikingtokt ble utrustet, og det ble bygd skip. Skipet til Olav Tryggvasson, "Ormen Lange", ble bygd her.

Området rundt Ladejarlen vgs. ble ikke planlagt brukt til skolesenter før på 60-tallet. På 50-tallet begynte et knippe maritime skoler i Trondheim å lufte tanker om et maritimt skolesenter i byen. Dette ble det mer og mer behov for ettersom søkningen til disse skolene økte. Det ble behov for større og bedre lokaler. Dette dreide seg om Stuertskolen, Navigasjonsskolen, Maskinistskolen og Statens kjølemaskinistskole.

I 1964 var det offisiell åpning av de maritime skoler på Ladehammeren med Kong Olav V til stede. Alle de maritime skoleslag i byen var nå samlet under ett tak.

Mot år 2000 er det to skoler som har holdt til på senteret; Trondheim kokk- og stuertskole og Trondheim maritime videregående skole. Fra august 2001 ble disse to skolene slått sammen til en skoleenhet. Skolen fikk navnet Ladejarlen videregående skole.

Sist oppdatert 03.05.2021