Parkering

På Strinda er det et begrenset antall gjesteparkeringsplasser. Ved ytterveggen mot Harald Botners vei er det merket opp 15 parkeringsplasser som er forbeholdt gjester. Parkeringsbevis må hentes ekspedisjonen på skolen. Det er ikke tilgjengelige parkeringsplasser til privatister som besøker skolen ifm. eksamensperioden.  

Sist oppdatert 08.02.2024