Livsglede for eldre

Foto: Ronny Danielsen
Foto: Ronny Danielsen

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Livsglede for Eldre vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede, som sykomsreduserende og helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende.

Elever fra Strinda vgs. Helse og oppvekstfag Vg1 har deltatt i «Livsglede for eldre» siden 2009. Skolen er en av de skolene i landet som har gjennomført dette konseptet kontinuerlig siden skolen startet med det. En gruppe elever har vært på to sykehjem en dag i uka nesten hele skoleåret i faget: Yrkesfaglig fordypning. I tillegg har alle elevene ved Vg1 ca 60 elever deltatt med «Livsglede for eldre» på fem sykehjem tre dager om våren hvert år. Evaluering fra elevene er at denne praksisen er meningsfull, lærerik og givende.

Sist oppdatert 19.06.2024