Internasjonalisering

internasjonalisering2024.jpg

Siden 1996 har over 600 elever representert skolen i utlandet. Gjennom praksisen ønsker vi at elevene skal få ta del i internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur.

Strinda videregående jobber med internasjonalisering gjennom studieturer for elever og lærere, samarbeidsprosjekter og yrkespraksis i utlandet. I tillegg er vi vertskap for lærere og elever fra andre land.  

Reiselogger våren 2024 - Restaurant- og matfag

Elevenes egne reiselogger publiseres under.

Ukesrapport Bremen uke 1 Vg1

Ukesrapport Bremen uke 2 Vg1

Ukesrapport Bremen uke 3 Vg1

Ukesrapport Bremen uke 1 Vg2

Ukesrapport Bremen uke 2 Vg2

Ukesrapport Bremen uke 3 Vg2

Ukesrapport Malaga - Erasmus uke 1

Ukesrapport Malaga - Erasmus uke 2

Ukesrapport Malaga - Erasmus uke 3

Sist oppdatert 06.05.2024