Internasjonalisering

Malaga_nettside.jpg

Siden 1996 har over 600 elever representert skolen i utlandet. Gjennom praksisen ønsker vi at elevene skal få ta del i internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur.

Strinda videregående jobber med internasjonalisering gjennom studieturer for elever og lærere, samarbeidsprosjekter og yrkespraksis i utlandet. I tillegg er vi vertskap for lærere og elever fra andre land. Skoleåret 2018/2019 var Strindaelever med på følgende;

Helse og oppvekstfag. Szentendre, Ungarn. Erasmus+ mobilitet 24.03-14.04. 10 elever
Restaurant- og matfag. Malaga, Spania.  Erasmus+ mobilitet. 09.03-30.03. 4 elever
Elektrofag - Automasjon.  Kempten, Tyskland.  Gjør Det. 23.03-13.04. 6 elever
Restaurant- og matfag og Idrettsfag.  Bremen,  Tyskland. Gjør Det.  09.03 - 30.03. 9 elever

Reiselogger 2019

Reiselogg fra Bremen uke 1Reiselogg fra Bremen uke 2Reiselogg fra Bremen uke 3


Reiselogg fra Malaga uke 1
Reiselogg fra Malaga uke 2Reiselogg fra Malaga uke 3

Reiselogg fra Kempten uke 1Reiselogg fra Kempten uke 2Reiselogg fra Kempten uke 3

Reiselogg fra Szentendre uke 1Reiselogg fra Szentendre uke 2 Reiselogg fra Szentendre uke 3

Her er noen bilder fra fjorårets internasjonaliseringsprosjekter.


Restaurant- og matfagelever praksis i ulike bedrifter i Bremen mens idrettsfagelever trener med Werder-Bremen. Helse- og oppvekstelever på Vg2 er på praksisopphold i Szentendre (Ungarn).

Strinda vgs. deltar også i internasjonaliseringsprosjektet Erasmaus+. Der samarbeider vi med den tyske bedriften Liebherr i Kempten. Tyske elever fra Kempten besøker Trondheim og Strinda vgs. Samtidig er våre elever på praksisopphold i Tyskland. Under oppholdet skal de tyske elevene ha praksis i ulike trønderske bedrifter som elektroavdelingen på Strinda samarbeider med. Vg3-elevene på automasjonsfaget på Strinda har ansvaret for sosiale arrangementer på kveldstid.

Sist oppdatert 09.02.2021