Lenkesamling - psykisk helse og rus

Psykisk helse

Alarmtelefonen for barn og unge: Tlf: 116 111
https://www.116111.no

Mental helse, alarmtelefon 116 123:
https://mentalhelse.no

Kirkens SOS:
https://www.kirkens-sos.no/

Noktrondheim.no – Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep
http://noktrondheim.no

Røde kors:
https://korspaahalsen.rodekors.no/

ROS – Rådgvining for spiseforstyrrelser:
https://nettros.no/

Ungdomstelefonen:
https://ungdomstelefonen.no/

LEVE - for etterlatte ved selvmord:  
https://leve.no/

OBU – Omsorgsstasjon for ungdom: 738 05 533 www.bymisjon.no

HFU – Helsestasjon for ungdom: 461 97 140 https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon/helsestasjon-for-ungdom/

Kjønnsidentitet:
https://ichatten.no/

RUS

Rustelefonen, tlf: 08588 : https://www.rustelefonen.no/

Mottak- og oppfølgingssenter i Trondheim kommune: https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/mottak--og-oppfolgingssenter/

Enhet for psykisk helse og rus:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/mestringstilbud/#heading-h2-2

Blåkors – kompasset:
www.kompasset.org

Sist oppdatert 17.10.2022