Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er noe for deg hvis du vil arbeide med mennesker og ønsker en variert og spennende jobb. Er du positiv og åpen overfor andre mennesker? Ønsker du å yte service og omsorg? Liker du å samarbeide og kommunisere med andre? Da er Helse- og oppvekstfag noe for deg!     

På Strinda videregående skole kan du gå helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag.

Hvorfor søke Helse- og oppvekstfag på Strinda vgs.?

Velger du å være elev på Helse- og oppvekstfag ved Strinda får du: 

  • engasjerte og oppdaterte lærere som legger godt til rette for at du skal mestre og lykkes på skolen.
  • varierte og kreative undervisning og arbeidsmetoder
  • nye, lyse og fine lokaler med gode fasiliteter for et godt arbeids- og læringsmiljø.
  • tett samarbeid med praksisstedene for at du skal trives og utvikle deg.
  • Mulighet på Vg2 for praksisutveksling til Spania, Ungarn, Finland og Sverige over en periode på 3 uker.

Første år

Hva får du opplæring i på Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 er første skritt på veien mot et yrke i helse-, oppvekst- og sosialsektoren. Du vil lære om forebyggende helsearbeid, kommunikasjon og samhandling med andre og hva som er viktig for deg som yrkesutøver. I faget yrkesfaglig fordypning vil du være ute i praksis en dag i uka. Du får velge en praksisplass før jul og en etter jul. I løpet av Vg1 vil du få et godt innblikk i de mange yrkesutdanningene du kan velge på Vg2.

Muligheter etter Vg1

Etter Vg1 Helse- og oppvekstfag kan du velge mellom ti ulike yrkesutdanninger; ambulansefagarbeider, barne- og ungdomsfagarbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, hudpleie, fotterapeut. portør og ortopediteknikk. Du finner mer om disse på vilbli.no

Sjekk også ut denne Sway-presentasjonen for Helse- og oppvekstfag på Strinda vgs.

Vi tilbyr disse programområdene

 • Andre år

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Liker du å være i aktivitet? Er du opptatt av barn og unges oppvekst og utviklingsmuligheter? Er du interessert og motivert for å arbeide og bidra for denne viktige aldersgruppa? Da er barne- og ungdomsarbeiderfaget noe for deg!

  Utdanningen vil bidra til at du kan arbeide med barn i alderen 0 – 18 år i ulike livssituasjoner.

  Hva blir du god på som barne- og ungdomsarbeider?

  Vi øver dette skoleåret på å omsette kunnskaper og teori om barn og unge i praksis. Det praktiske arbeidet foregår både inne på skolens moderne klasse- og aktivitetsrom og ute i nærmiljøet med medelever, og i samarbeid med ulike institusjoner for barn og unge. Elevene har mye utplassering i lærebedrifter som barnehage, skole og SFO. Her får elevene utføre praktisk arbeid med barn og unge under veiledning over en lengre periode.

  Fagene du vil ha dette skoleåret er helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling. Du vil lære om lek, observasjon, utviklingspsykologi, planlegging, kosthold, konfliktløsing, forming, musikk og friluftsliv – for å nevne noe. Du vil også ha et fag som heter yrkesfaglig fordypning. Her får du fordype deg i selvvalgte tema som du arbeider med under utplassering på praksisplassen din. Da øver vi på å tilrettelegge og bruke ulike pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i forskjellige livssituasjoner og med ulike funksjonsnivå. Vi har også mulighet for hospitering i utlandet i deler av praksisperioden. Elevene kan få mulighet for praksisutplassering i land som Ungarn, Spania og Malta.

  I tillegg til disse fagene vil du ha fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving dette skoleåret.

  Lærling - fagbrev - jobbmuligheter.

  To år i skole og to års opplæring i bedrift (med oppføling/veiledning) fører til fagbrev og yrkeskompetanse. Du får lønn i lærlingtiden og etter fire år kan du få en viktig, spennende og variert jobb med gode framtidsutsikter!

  Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er jobbmulighetene meget gode og jobbalternativene mange i både barnehager, skoler, SFO, fritidsklubber og institusjoner for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.

  Videreutdanning

  Dersom du ønsker å søke videre utdanning etter bestått fagprøve, kan du søke allmennfaglig påbygging. Du vil da få studiekompetanse og blir kvalifisert for høyskole- og universitetsutdanning. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er et godt utgangspunkt for videre utdanning i høyskolesystemet i forhold til yrker som for eksempel barnehagelærer, lærer, vernepleier og barnevernspedagog.

  Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

  Barne- og ungdomsarbeideren er en etterspurt yrkesgruppe som har gode muligheter for å få fast arbeid i kommunale og private institusjoner for barn og unge fra 0-18 år.

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Helsearbeiderfag er noe for deg hvis du har hodet, gode hender og hjertet med i ditt arbeid. Er du nytenkende og kreativ? Liker du å samarbeide og jobbe selvstendig? Er du inkluderende og positiv? Har du evnen til å vise respekt, vise omsorg og ta ansvar?

  Da er helsearbeiderfag noe for deg!    

  Hva blir du god på som helsearbeider?

  Helsearbeiderfag består av mye praksis i løpet av skoleåret. I møte med mennesker lærer du å gi omsorg og støtte til de som trenger det. Gjennom læringsarbeid som gir deg en faglig og personlig utvikling, får du gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Du vil da bli kvalifisert til å arbeide på sykehjem, sykehus, hjemmebasert omsorg, psykisk helsevern, rehabilitering, rusomsorg og institusjoner for barn, unge og eldre med ulike funksjonshemninger.

  Lærling - fagbrev.

  To år i skole og to års opplæring i bedrift fører til fagbrev og yrkeskompetanse. Du får lønn i lærlingtiden og etter fire år kan du få en spennende og variert jobb med gode framtidsutsikter!

  Med fagbrev som helsearbeider er jobbmulighetene gode og jobbalternativene mange. Du kan jobbe med mennesker fra 0 – 100 år.

  Jobbmuligheter.

  Norge har et stort behov for å utdanne helsepersonell. Jobbmulighetene er svært gode. Beregninger som statistisk sentralbyrå har gjort viser at behovet vil øke i årene som kommer. I 2035 vil det på landsbasis mangle 57 000 helsefagarbeidere – så det venter en bransje med stort behov for deg i framtiden!

  Videreutdanning

  Vil du utvikle deg mer etter fagbrevet kan du ta videreutdanning innen eldreomsorg, rehabilitering, psykisk helse, barsel og barnepleier, kreftomsorg og lindrende pleie.

  Hvorfor søke helsefagarbeider på Strinda vgs?

  Velger du å bli elev på helsearbeiderfaget ved Strinda får du:

  • engasjerte og oppdaterte lærere som legger til rette for at du skal mestre og lykkes på skolen.
  • varierte og kreative undervisning og arbeidsmetoder
  • nye, lyse og fine lokaler med gode fasiliteter for et godt arbeids- og læringsmiljø.
  • tett samarbeid med praksisstedene for at du skal trives og utvikle deg.
  • mulighet for praksisutveksling til Spania, Ungarn, Finland og Sverige over en periode på 3 uker.
Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Tone Guttormsen
Avdelingsleder, helse- og oppvekstfag
74 17 82 89 92 24 24 12